Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Aktualności

Grant NCN – Renacjonalizacja procesów integracji … 2016-2018

13 February 2018

Granty naukowe i informacje biograficzne / Research projects and biographical information W latach 2016 – 2018 realizacja grantu NCN: Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego UE // Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European Union (lata 2016-2018 – instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki) nr 2015/17/B/HS5/00467 ====================== Renacjonalizacja procesów integracyjnych w […]

Aktualności i ogłoszenia

15 March 2014

Informacja o ciekawym projekcie dla studentów i doktorantów. Warto byłoby rozesłać taka info po naszych studentach: Zapraszamy do aplikowania do corocznego projektu studenckiego #MEUS2019 w Strasburgu.  Tematy w tym roku to: ochrona praw konsumenckich, unia energetyczna i wybory do PE.  Koszt konferencji to 150€ – jest tez możliwość ubiegania się o Social Fund. W projekcie mogą uczestniczyć […]

Więcej aktualności