Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Aktualności

Grant NCN – Renacjonalizacja procesów integracji … 2016-2018

13 February 2018

Granty naukowe i informacje biograficzne / Research projects and biographical information W latach 2016 – 2018 realizacja grantu NCN: Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego UE // Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European Union (lata 2016-2018 – instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki) nr 2015/17/B/HS5/00467 ====================== Renacjonalizacja procesów integracyjnych w […]

Aktualności i ogłoszenia

15 March 2014

   I. SUKCESY DOKTORANTÓW i SEMINARZYSTÓW prof. Roberta Grzeszczaka: 27. Pani Joanna Mazur, doktorantka w zespole seminarium doktorskiego prof. Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego, uzyskała grant NCN (Preludium), na finansowanie badań pt. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji w prawie europejskim. Wysokość finansowania to: 92 532 tys PLN 26. Pan Michał Dorociak, doktorant w zespole seminarium doktorskiego prof. Grzeszczaka […]

Więcej aktualności