Strona główna

Aktualności

Chciałbym zarekomendować nam wszystkim wykonaujacym zawody prawnicze, a wciąż wrażliwym dla praw człowieka. Spektakl „Odpowiedzialność” w reż Michała Zadary w Teatrze Powszechnym w Warszawie! Szczegóły na stronie Teatru. ———————- Prof. dr hab. Roberta Grzeszczak, kierownik Centrum Badań Ustroju UE, został…

Grant NCN – Renacjonalizacja procesów integracji … 2016-2018

Granty naukowe i informacje biograficzne / Research projects and biographical information W latach 2016 – 2018 realizacja grantu NCN: Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego UE // Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European…

Aktualności i ogłoszenia

 I. SUKCESY DOKTORANTÓW (i DOKTORÓW) oraz SEMINARZYSTÓW prof. Roberta Grzeszczaka: W tegorocznym konkursie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsze parce magisterskie i doktorskie z zakresu prawa konkurencji – I nagrodę otrzymała mgr Aleksandra Kołodziejczyk, ubiegłoroczna absolwentka WPiA UW, pod promotorstwem…