Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Aktualności

Grant NCN – Renacjonalizacja procesów integracji … 2016-2018

13 February 2018

Granty naukowe i informacje biograficzne / Research projects and biographical information W latach 2016 – 2018 realizacja grantu NCN: Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego UE // Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European Union (lata 2016-2018 – instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki) nr 2015/17/B/HS5/00467 ====================== Renacjonalizacja procesów integracyjnych w […]

Aktualności i ogłoszenia

15 March 2014

 Miło mi poinformować, że decyzją JM Rektora UW zostałem wybrany w skład Rady Naukowej Dyscypliny Prawo Uniwersytetu Warszawskiego w jej I kadencji, do 31.12.2020 roku Miło mi także poinformować, że decyzją JM Rektora UW wszedłem w skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych  Uniwersytetu Warszawskiego.  I. SUKCESY DOKTORANTÓW i SEMINARZYSTÓW prof. Roberta Grzeszczaka: Ukazała się książka pani […]

Więcej aktualności