Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Aktualności

Aktualności i ogłoszenia

15 March 2014

  I. SUKCESY DOKTORANTÓW i SEMINARZYSTÓW prof. Roberta Grzeszczaka: 16. Praca magisterska pani mgr Patrycji Treder, pt. The transfer of the Competence to Conclude Investment Treaties. The problem of Investors’Legitimate Expectations, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka w dn. 28.09.2017 r. zdobyła 3 nagrodę w VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską dot. problemów sądownictwa polubownego […]

Więcej aktualności