Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Aktualności

Informacja- niderlandzkie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego udostępniło raporty FIDE 2021 w formie PDF.

Książki znajdują się w załączniku oraz pod adresem https://fide2020.eu/

Są to trzy tomy książek naukowych, z których każda jest poświęcona jednemu z tematów XXIX Kongresu FIDE w Hadze. W każdym z tomów znajduje się także raport przygotowany przez polskich sprawozdawców.

Topic 1: National Courts and the Enforcement of EU Law – the pivotal role of national courts in the EU legal order

Topic 2: Data Protection – setting global standards for the right to personal data protection

Topic 3: EU Competition Law and the Digital Economy – protecting free and fair competition in an age of technological (r)evolution)