Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Wykład II rok prawa: Podstawy prawa Unii Europejskiej

Archiwum – semestr letni – prof. R. Grzeszczak:

Wykład specjalizacyjny pt. Europeizacja prawa polskiego 

——————————————

ARCHIWUM – Daty i tematy wykładów

DODATKOWO – wyjście na komisję spraw międzynarodowych i UE do Senatu – termin zostanie podany

===============================================

Archiwalny plan wykładów z roku 2016:

 1. 2016-02-24: zajęcia organizacyjne, przegląd tematyki wykładów, dat wyjść, zasady zaliczania wykładu – zapowiedź tematów esejów i zasad ich pisania (losowania tematów, etc).
 2. 2016-03-02: wykład na UW:  Doświadczenia polskiej administracji rządowej w zakresie transpozycji prawa UE  – wykład poprowadzi pan Cezar Herma, (pan Cezar  Herma: w latach 1998-2015 pracownik UKIE i MSZ, w tym przez 10 lat zastępca dyrektora a następnie dyrektor Departamentu Prawa UE; aktualnie doradca rządu Ukrainy ds. implementacji Układu Stowarzyszeniowego UE-Ukraina w ramach projektu wsparcia technicznego Komisji Europejskiej).
 3. 2016-03-09: prof. Robert Grzeszczak – wykład cz. I nt. Kod europejskich procesów integracyjnych. Cz. II nt.: Proces wielopoziomowej europeizacji prawnej, politycznej, ekonomicznej.
 4. 2016-03-16:prof. Robert Grzeszczak –  wykład nt.: Europeizacja państwa: system koordynacji spraw integracyjnych Polski w Unii Europejskiej – rola administracji rządowej oraz parlamentu
 5. 2016-03-23– dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 6. 2016-03-30: prof. Robert Grzeszczak, Unijny mandat sądów polskich (wykład na temat obowiązków orzeczniczych sądów polskich w związku z członkostwem Polski w  UE – przykłady z praktyki i zagadnienia)
 7. 2016-04-06: “Z”: Ochrona praworządności w państwach członkowskich przez Unię Europejską – casus Polski, wykład poprowadzi pan dr Piotr Bogdanowicz
 8. DODATKOWE SPOTKANIE (W MIEJSCE 04.05.2016) – 12.04.2016 r., godz. 16:00 Senat RP, posiedzenie Komisji Spraw międzynarodowych i UE – obserwacja posiedzenia (towarzyszy nam dr M. Słok-Wódkowska)
 9. 2016-04-13pani Katarzyna Szychowska (referendarz w Sądzie (UE) w: Cab. de M. le président de chambre D. Gratsias, wykład pt. Rola Trybunału i Sadu Unii Europejskiej w kontroli administracji unijnej
 10. 2016-04-20: Podejmowanie decyzji w UE – praca w grupach roboczych oraz zasady i możliwości podejmowania pracy w instytucjach unijnych, ref. Katarzyna Reiter, Dyrektor w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prowadząca grupy robocze Rady w trakcie polskiej prezydencji w UE
 11. 2016-04-27Spotkanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie (przy ul. Jasnej 6) z SNSA – p. drem Arturem Mudreckim oraz p. Przemysławem Florjanowicz-Błachutem – ekspertem w Wydziale Prawa Europejskiego NSA, pt.: Prawo europejskie w praktyce NSA – pytania prejudycjalne zadawane przez sądy polskie
 12. 2016-05-04prof. Robert Grzeszczak, spotkanie w Senacie RP – 12.04.
 13. 2016-05-11Zastosowanie prawa europejskiego w praktyce – perspektywa praktyka  dr Rudolf Ostrihansky, Partner Zarządzający SKS Legal
 14. 2016-05-18 “Z”: dr Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Analiz Energetycznych, szefowa programu polsko – czeskiego w niemieckim think tanku Agora Energiewende, b podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, wykład nt.: „Polska energia w Europie. Czy europejski kompromis w sprawach energetycznych jest możliwy?”
 15. 2016-05-25:“Z”: pisanie eseju zaliczeniowego nt. jednego z wykładów / spotkań
 16. 2016-06-01:Kto jest hamulcowym implementacji prawa unijnego w Polsce? Wnioski z analizy ustaw wykonujących prawo UE w VII kadencji Sejmu”, wykłada mgr Jędrzej Maśnicki, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego
 17. 2016-06-08: podsumowanie – wpis zaliczeń

===========================================