Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Konsultacje, kontakt i ogłoszenia / Contact information

Prof. Robert Grzeszczak

 

Dyżury  prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka (sem. zimowy):  CZWARTKI w godz. 17:00 – 18:00

Thursdays 17-18

Office hours:
Profil prof. Roberta Grzeszczaka w Nauce Polskiej: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=122558&lang=pl

 

E-mail: r.grzeszczak@wpia.uw.edu.pl   

https://orcid.org/0000-0002-5861-9119

Øwww.researchgate.net/profile/Robert_Grzeszczak

Øhttps://uw.academia.edu/RobertGrzeszczak

Øhttps://scholar.google.pl/citations?user=pP88rEQAAAAJ&hl=en 

My recent publications:

R. Grzeszczak (Ed.), Renationalisation of the Integration Process in the Internal Market of the European Union, Nomos Verla, Baden-Baden 2018, ss. 221; R. Grzeszczak (Ed.), The challenge of good governance in the European Union, Nomos Verlag 2016; a także  m.in. R. Grzeszczak – współautor – Integracja europejska i miejsce Polski w tym procesie, Raport środowiska naukowego PAN, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych dostęp na https://instytucja.pan.pl/images/2017/wydzialy/w1/grudzien/Raport-PAN-UE-Wilkin.pdf (tekst powstał w zw z realizacją badań statutowych ; R. Grzeszczak, I.P. Karolewski, Bialowieza Forest, the Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland, VerfBlog, 2017/11/27 http://verfassungsblog.de/bialowieza-forest-the-spruce-bark-beetle-and-the-eu-law-controversy-in-poland/ , DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20171127-182151; R. Grzeszczak, Europeanisation of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union in: Studia Iuridica nr 71/2017, s. 61 – 73 : http://www.wuw.pl/product-pol-6948-Studia-Iuridica-nr-71-The-Impact-of-European-Law-on-Polish-and-Ukrainian-Legal-Systems-PDF.html; R. Grzeszczak, I.P. Karolewski,  Mind the Gap! Schwierigkeiten der Rechtsstaatlichkeit in der EU, VerfassungsBlog, 2017/9/26, http://verfassungsblog.de/mind-the-gap-schwierigkeiten-der-rechtsstaatlichkeit-in-der-eu/ DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20170926-212538 ; R. Grzeszczak,  The European transformation of the legislative, executive and judicial power in Poland (in:) I. Karolewski, M. Sus (eds.), The Transformative Power of Europe, Nomos, Baden-Baden 2015; The concept and practice of good governance in the European Union, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 9(2)/2015; The European transformation of the legislative, executive and judicial power in Poland (in:) I. Karolewski, M. Sus (eds.), The Transformative Power of Europe,  Nomos, Baden-Baden 2015, The Multi-level and Polycentric European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012; Accountability and Legitimacy of Executive Power in the European Union in: Studia Iuridica 2012, La Charte des droits fondamentaux dans l’espace judiciaire européen – questions institutionnelles et juridiques choisies, Wrocław University Press 2010.

==========================================================

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW, Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa

BIO: prof. dr hab. Robert Grzeszczak, profesor nauk społecznych, pracuje w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący w latach 2020-2023 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, od 2016 członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; od 2017 Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego. W 2019 roku został członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Prawo oraz Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; Ekspert Team Europe – sieci Komisji Europejskiej. Wykładał prawo europejskie i międzynarodowe, od 2003 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 2009 na Uniwersytecie Warszawskim, a także – jako profesor gościnny – na Uniwersytecie Philipsa w Marburgu i w Poczdamie. Był adiunktem w Katedrze Nauk Prawnych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Grzeszczak specjalizuje się w europejskim prawie instytucjonalnym i materialnym, zwłaszcza w prawie rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym. Jako stypendysta różnych fundacji i agend rządowych (Polski, Niemiec, USA) studiował i odbywał staże badawcze m.in. w Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie w Perugii, Sądu Najwyższego USA, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych, publikowanych w Polsce, Niemczech, Belgii, Litwie, Brazylii, USA i w Argentynie. Profesor Grzeszczak występował jako ekspert m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Senatu RP oraz dla licznych ministerstw i fundacji, prowadzi wykłady w warszawskich Radach – Radców Prawnych, Adwokackiej i Notarialnej, a także w KSAP i Rządowym Centrum Legislacji, jako ekspert współpracował m.in. z GDDKiA, CUPT, NSA, TK oraz z licznymi organizacjami pozarządowymi. W latach 2016-2017 uczestniczył w dziekańskich komisjach ds. reformy programu nauczania na kierunku administracja oraz prawo, od 2017 jest ekspertem recenzentem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, od 2018 jest członkiem Klubu Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2018 członkiem Rady Programowej tworzonych na Uniwersytecie Warszawskim studiów LLM, dwóch kierunków, tj. European Business and Investment Law oraz Energy, Environmental and Climate Change Law. Profesor Grzeszczak prowadzi wykłady dla studentów prawa różnych lat, studiów podyplomowych i doktorskich, od 2012 roku jest opiekunem seminarium doktorskiego na WPiA UW, wypromował 5 doktorów prawa. Profesor jest autorem kilku książek monograficznych, a także współautorem podręczników akademickich oraz komentarzy z zakresu prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, artykułów publikowanych w Polsce i w czasopismach zagranicznych.

Języki obce: niemiecki, angielski i włoski.