Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Konsultacje i kontakt / Contact information

Prof. Robert Grzeszczak

 

Dyżury  prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka (sem. letni):  we wtorki, w godz. 15:00 – 16:00, gabinet nr 113 w bud Collegium IV (dawny IPM)

Office hours: Tuesday, 15:00-16:00 and at any time by arrangement
Profil prof. Roberta Grzeszczaka w Nauce Polskiej: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=122558&lang=pl


E-mail: r.grzeszczak@wpia.uw.edu.pl   

https://orcid.org/0000-0002-5861-9119

Øwww.researchgate.net/profile/Robert_Grzeszczak

Øhttps://uw.academia.edu/RobertGrzeszczak

Øhttps://scholar.google.pl/citations?user=pP88rEQAAAAJ&hl=en 

My recent publications:

  1. R. Grzeszczak, Making sure European Laws are fit for purpose – the Better Regulation Principles in the European Union, s. 465 – 474 (in:) Social change in the global world: proceedings, Sixth international scientific conference, Shtip 2019, http://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/issue/view/172
  2. R. Grzeszczak, Skuteczność unijnych procedur ochrony praworządności w stosunku do państwa członkowskich, w: Państwo i Prawo, nr 6 (LXXIV)/2019, ss. 28 – 55. (70 pkt)
  3. R. Grzeszczak, Początek dalszych zmian, komentarz po wyborach do parlamentu Europejskiego, PEwP 5/6 2019, s. 3-6.
  4. R. Grzeszczak, Paradoxes of the rule of law in the EU: chellenges in Poland, w: A. Metaxas (Ed.), The Crisis of the Rule of Law in the EU, ss. 79-101
  5. Grzeszczak, I.P. Karolewski, Paradoxien der Rechtsstaatlichkeit in der EU: Osteuropäische Herausforderungen, w: Herausforderungen des Rechysstaates, (Hrsg.) U. Kischel, H. Wissmann, Boorberg Verlag, Stuttgart 2019, ss. 23 – 47.
  6. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2019, ss. 117. (wersje w j. polskim i w j. angielskim), dostęp: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/Pytania-prejudycjalne-podrecznik-dla-sedziow.pdf
  7. Grzeszczak, Skuteczność unijnych procedur ochrony praworządności w stosunku do państwa członkowskich, w: Państwo i Prawo, nr 6 (LXXIV)/2019, ss. 28 – 55

==========================================================

Studentów proszę o podawanie w korespondencji do mnie  swoich danych, tj. imię i nazwisko, które seminarium lub grupa ćwiczeniowa lub wykładowa – ułatwi mi to identyfikację i usprawni korespondencję.

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW, Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa

BIO:

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak pracuje w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2015-2020 członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, od 2016 członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; od 2017 Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego. W 2019 roku został członkiem rady naukowej Dyscypliny Prawo oraz Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; Ekspert Team Europe – sieci Komisji Europejskiej. Wykładał prawo europejskie i międzynarodowe, od 2003 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 2009 na Uniwersytecie Warszawskim, a także – jako profesor gościnny – na Uniwersytecie Philipsa w Marburgu i w Poczdamie. Był adiunktem w Katedrze Nauk Prawnych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Grzeszczak specjalizuje się w europejskim prawie instytucjonalnym i materialnym, zwłaszcza w prawie rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym. Jako stypendysta różnych fundacji i agend rządowych (Polski, Niemiec, USA) studiował i odbywał staże badawcze m.in. w Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie w Perugii, Sądu Najwyższego USA, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych, publikowanych w Polsce, Niemczech, Belgii, Litwie, Brazylii, USA i w Argentynie. Profesor Grzeszczak występował jako ekspert m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Senatu RP oraz dla licznych ministerstw i fundacji, prowadzi wykłady w warszawskich Radach – Radców Prawnych, Adwokackiej i Notarialnej, a także w KSAP i Rządowym Centrum Legislacji, jako ekspert współpracował m.in. z GDDKiA, CUPT, NSA, TK oraz z licznymi organizacjami pozarządowymi. W latach 2016-2017 uczestniczył w dziekańskich komisjach ds. reformy programu nauczania na kierunku administracja oraz prawo, od 2017 jest ekspertem recenzentem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, od 2018 jest członkiem Klubu Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2018 członkiem Rady Programowej tworzonych na Uniwersytecie Warszawskim studiów LLM, dwóch kierunków, tj. European Business and Investment Law oraz Energy, Environmental and Climate Change Law. Profesor Grzeszczak prowadzi wykłady dla studentów prawa różnych lat, studiów podyplomowych i doktorskich, od 2012 roku jest opiekunem seminarium doktorskiego na WPiA UW, wypromował 5 doktorów prawa. Profesor jest autorem kilku książek monograficznych, a także współautorem podręczników akademickich oraz komentarzy z zakresu prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, artykułów publikowanych w Polsce i w czasopismach zagranicznych.

Wybrane publikacje: R. Grzeszczak (Ed.), Renationalisation of the Integration Process in the Internal Market of the European Union, Nomos Verla, Baden-Baden 2018, ss. 221; R. Grzeszczak (Ed.), The challenge of good governance in the European Union, Nomos Verlag 2016; a także  m.in. R. Grzeszczak – współautor – Integracja europejska i miejsce Polski w tym procesie, Raport środowiska naukowego PAN, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych dostęp na https://instytucja.pan.pl/images/2017/wydzialy/w1/grudzien/Raport-PAN-UE-Wilkin.pdf (tekst powstał w zw z realizacją badań statutowych ; R. Grzeszczak, I.P. Karolewski, Bialowieza Forest, the Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland, VerfBlog, 2017/11/27 http://verfassungsblog.de/bialowieza-forest-the-spruce-bark-beetle-and-the-eu-law-controversy-in-poland/ , DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20171127-182151; R. Grzeszczak, Europeanisation of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union in: Studia Iuridica nr 71/2017, s. 61 – 73 : http://www.wuw.pl/product-pol-6948-Studia-Iuridica-nr-71-The-Impact-of-European-Law-on-Polish-and-Ukrainian-Legal-Systems-PDF.html; R. Grzeszczak, I.P. Karolewski,  Mind the Gap! Schwierigkeiten der Rechtsstaatlichkeit in der EU, VerfassungsBlog, 2017/9/26, http://verfassungsblog.de/mind-the-gap-schwierigkeiten-der-rechtsstaatlichkeit-in-der-eu/ DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20170926-212538 ; R. Grzeszczak,  The European transformation of the legislative, executive and judicial power in Poland (in:) I. Karolewski, M. Sus (eds.), The Transformative Power of Europe, Nomos, Baden-Baden 2015; The concept and practice of good governance in the European Union, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 9(2)/2015; The European transformation of the legislative, executive and judicial power in Poland (in:) I. Karolewski, M. Sus (eds.), The Transformative Power of Europe,  Nomos, Baden-Baden 2015, The Multi-level and Polycentric European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012; Accountability and Legitimacy of Executive Power in the European Union in: Studia Iuridica 2012, La Charte des droits fondamentaux dans l’espace judiciaire européen – questions institutionnelles et juridiques choisies, Wrocław University Press 2010.

Na UW prof. jest członkiem: Komisji Rady Wydziału Prawa i Administracji UW – w kadencji 2016-2020: Komisja Nostryfikacyjna
prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak (Instytut Prawa Międzynarodowego) -członek; Komisja ds. Konfliktu Interesów prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak (Instytut Prawa Międzynarodowego) – Przewodniczący

Języki obce: niemiecki, angielski i włoski.