Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium magisterskie IV rok

SEMINARIUM IV ROKU w roku akademickim 2019/2020

wtorek, w godz. 16:45 : 18:15 Collegium Iuridicum IV  sala 010 IPM

Najbliższe seminarium:

Od 11 marca 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku (w zw z zarządzeniem JM Rektora UW z 10.03.2020 nr 50) zajęcia na UW nie odbywają się w zw z zagrożeniem epidemią koronawirusa.

04.04.2020, godz. 13:00  – Tożsamość konstytucyjna jako granica integracji w ramach UEref. Hubert Bracichowiczopieka mgr Tomasz Klemt – online

LEKTURA:

R. Grzeszczak, Opinia prawna w przedmiocie oceny ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w świetle prawa Unii Europejskiej (druk senacki nr 30), Opinie i ekspertyzy OE–279, Warszawa 2020, dostęp na: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5411/plik/oe_279.pdf

Jest na stronie Senatu także opinia prof. Wł. Czaplińskiego, dla zainteresowanych – także polecam, tam jest b perspektywa prawa międzynarodowego.

————————

PLAN SEMINARIUM (daty, tematy) – Sem. II (wiosna/lato 2020)

2020-02-18 16:45 : 18:15 – Smog i ochrona powietrza w świetle prawa UE”, ref. Małgorzata Kowalska, opieka mgr Mateusz Muchel
2020-02-25 16:45 : 18:15 – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w prawie UE w świetle możliwości rozwoju „sztucznej inteligencji”, ref. Zuzanna Choińska, opieka mgr Joanna Mazur
2020-03-03 16:45 : 18:15 Dozwolony użytek w prawie Unii Europejskiej – gdzie przebiega granica? (dzieła komediowe, krajobraz, programy komputerowe, etc), ref. Anna Radecka i Paulina Perkowska, opieka mgr Berenika Józefowicz, uczestniczka seminarium prof. Grzeszczaka 
2020-03-10 16:45 : 18:15 – Problematyka przekształcania, łączenia i dzielenia spółek w świetle prawa UE, ref. Anna Latuszek, opieka mgr Tomasz Klemt
2020-03-17 16:45 : 18:15 – odwołane, a temat przeniesiony na późniejszy termin
2020-03-24 16:45 : 18:15 Zakres zasady pierwszeństwa – prawo unijne także przed konstytucją?, ref. Kacper Kowalewski, opieka mgr Maciej Ferenc –  online
2020-03-31 16:45 : 18:15  – Tożsamość konstytucyjna jako granica integracji w ramach UEref. Hubert Bracichowiczopieka mgr Tomasz Klemt – online
2020-04-07 16:45 : 18:15 – Problematyka erozji trójpodziału władzy w państwach członkowskich i w UE, ref. Borys Tencer, opieka mgr Wojciech Lewandowski, KPE UW i PAN – online
2020-04-21 16:45 : 18:15 ZAST. Ochrona konsumenta na gruncie prawa energetycznego, ref. Julia Gołąb, opieka mgr Mateusz Muchel – online
2020-04-28 16:45 : 18:15 – Pomoc państwa w świetle prawa UE, ref.  Anna Wilkosz, opieka mgr Magdalena Michalik 
2020-05-05 16:45 : 18:15 – Wpływ orzecznictwa TSUE na działalność platform sharing economy (Uber i Airbnb) na rynku wewnętrznym UE,  ref. Monika Barwicka, opieka mgr Joanna Mazur
2020-05-12 16:45 : 18:15 – Prawo żywnościowe – zagadnienia GMO,  ref. Aleksandra Kołodziejczyk, opieka mgr Aleksandra Bernatowicz
2020-05-19 16:45 : 18:15 – Europejski Nakaz Aresztowana a ochrona praw podstawowych, ref. Oskar Kwiatkowski, opieka mgr Maciej Ferenc –  online
2020-05-26 16:45 : 18:15 – Uwarunkowania prawne i gospodarcze importu równoległego leków w UE, ref. Karolina Figurska, opieka ….
2020-06-02 16:45 : 18:15  Czy UBER to taxi, a Airbnb to hotel? Nowy kodeks usług elektronicznych
2020-06-09 16:45 : 18:15

Informacja dla studentek i studentów, którzy przebywają na stypendiach zagranicznych – celem uzyskania zaliczenia z seminarium proszę o kontakt mailowy. Zostanie zadane Państwu napisanie glosy lub eseju na uzgodniony temat.