Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium magisterskie IV rok

SEMINARIUM IV ROKU w roku akademickim 2019/2020

wtorek, w godz. 16:45 : 18:15 Collegium Iuridicum IV  sala 010 IPM

Najbliższe seminarium:

25.02.2020 – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w prawie UE w świetle możliwości rozwoju „sztucznej inteligencji”, ref. Zuzanna Choińska, opieka mgr Joanna Mazur

LEKTURA:

————————

PLAN SEMINARIUM (daty, tematy) – Sem. II (wiosna/lato 2020)

2020-02-18 16:45 : 18:15 – Smog i ochrona powietrza w świetle prawa UE”, ref. Małgorzata Kowalska, opieka mgr Mateusz Muchel
2020-02-25 16:45 : 18:15 – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w prawie UE w świetle możliwości rozwoju „sztucznej inteligencji”, ref. Zuzanna Choińska, opieka mgr Joanna Mazur
2020-03-03 16:45 : 18:15 Dozwolony użytek w prawie Unii Europejskiej – gdzie przebiega granica? (dzieła komediowe, krajobraz, programy komputerowe, etc), ref. Anna Radecka i Paulina Perkowska, opieka mgr Berenika Józefowicz, uczestniczka seminarium prof. Grzeszczaka 
2020-03-10 16:45 : 18:15 – Problematyka przekształcania, łączenia i dzielenia spółek w świetle prawa UE, ref. Anna Latuszek, opieka ….
2020-03-17 16:45 : 18:15 Europejski Nakaz Aresztowana a ochrona praw podstawowych, ref. Oskar Kwiatkowski, opieka mgr Maciej Ferenc
2020-03-24 16:45 : 18:15 Zakres zasady pierwszeństwa – prawo unijne także przed konstytucją?, ref. Kacper Kowalski, opieka mgr Maciej Ferenc
2020-03-31 16:45 : 18:15  – Tożsamość konstytucyjna jako granica integracji w ramach UEref. Hubert Bracichowiczopieka mgr Tomasz Klemt
2020-04-07 16:45 : 18:15 – Problematyka erozji trójpodziału władzy w państwach członkowskich i w UE, ref. Borys Tencer, opieka mgr Wojciech Lewandowski, KPE UW i PAN
2020-04-21 16:45 : 18:15 ZAST. Ochrona konsumenta na gruncie prawa energetycznego, ref. Julia Gołąb, opieka mgr Mateusz Muchel
2020-04-28 16:45 : 18:15 – Pomoc państwa w świetle prawa UE, ref.  Anna Wilkosz, opieka mgr ….  
2020-05-05 16:45 : 18:15 – Wpływ orzecznictwa TSUE na działalność platform sharing economy (Uber i Airbnb) na rynku wewnętrznym UE,  ref. Monika Barwicka, opieka mgr Joanna Mazur
2020-05-12 16:45 : 18:15 – Prawo żywnościowe – zagadnienia GMO,  ref. Aleksandra Kołodziejczyk, opieka mgr Aleksandra Bernatowicz
2020-05-19 16:45 : 18:15
2020-05-26 16:45 : 18:15
2020-06-02 16:45 : 18:15
2020-06-09 16:45 : 18:15

Informacja dla studentek i studentów, którzy przebywają na stypendiach zagranicznych – celem uzyskania zaliczenia z seminarium proszę o kontakt mailowy. Zostanie zadane Państwu napisanie glosy lub eseju na uzgodniony temat.