Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium magisterskie IV rok

SEMINARIUM IV ROKU w roku akademickim 2019/2020

wtorek, w godz. 16:45 : 18:15 Collegium Iuridicum IV  sala 010 IPM

Najbliższe seminarium:

2020-05-30 w godz, 13:00 – 14:30 Uwarunkowania prawne i gospodarcze importu równoległego leków w UE, ref. Karolina Figurska, opieka mgr Michał Dorociak

LEKTURA: rekomendacje RPO ws. nielegalnego wywozu leków link: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rekomendacje-rpo-jak-zwalczac-nielegalny-wywoz-lekow-za-granice

oraz – wyrok TSUE C-387/18 Delfarma p. Prezes URPL

————————

PLAN SEMINARIUM (daty, tematy) – Sem. II (wiosna/lato 2020)

2020-02-18 16:45 : 18:15 – Smog i ochrona powietrza w świetle prawa UE”, ref. Małgorzata Kowalska, opieka mgr Mateusz Muchel
2020-02-25 16:45 : 18:15 – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w prawie UE w świetle możliwości rozwoju „sztucznej inteligencji”, ref. Zuzanna Choińska, opieka mgr Joanna Mazur
2020-03-03 16:45 : 18:15 Dozwolony użytek w prawie Unii Europejskiej – gdzie przebiega granica? (dzieła komediowe, krajobraz, programy komputerowe, etc), ref. Anna Radecka i Paulina Perkowska, opieka mgr Berenika Józefowicz, uczestniczka seminarium prof. Grzeszczaka 
2020-03-10 16:45 : 18:15 – Problematyka przekształcania, łączenia i dzielenia spółek w świetle prawa UE, ref. Anna Latuszek, opieka mgr Tomasz Klemt
2020-03-17 16:45 : 18:15 – odwołane, a temat przeniesiony na późniejszy termin
2020-03-24 16:45 : 18:15 Zakres zasady pierwszeństwa – prawo unijne także przed konstytucją?, ref. Kacper Kowalewski, opieka mgr Maciej Ferenc –  online
2020-03-31 16:45 : 18:15  – Tożsamość konstytucyjna jako granica integracji w ramach UEref. Hubert Bracichowiczopieka mgr Tomasz Klemt – online
2020-04-07 16:45 : 18:15 – Problematyka erozji trójpodziału władzy w państwach członkowskich i w UE, ref. Borys Tencer, opieka mgr Wojciech Lewandowski, KPE UW i PAN – online
2020-04-21 16:45 : 18:15 Ochrona konsumenta na gruncie prawa energetycznego, ref. Julia Gołąb, opieka mgr Mateusz Muchel – online
2020-04-28 16:45 : 18:15 – Pomoc państwa w świetle prawa UE, ref.  Anna Wilkosz, opieka mgr Magdalena Michalik 
2020-05-05 16:45 : 18:15 – Prawo żywnościowe – zagadnienia GMO,  ref. Aleksandra Kołodziejczyk, opieka mgr Aleksandra Bernatowicz
2020-05-12 16:45 : 18:15 – Wpływ orzecznictwa TSUE na działalność platform sharing economy (Uber i Airbnb) na rynku wewnętrznym UE,  ref. Mateusz Bartoszek, opieka mgr Joanna Mazur, źródło do lektury np.: https://europeanlawblog.eu/2020/02/12/a-regulatory-conundrum-in-the-platform-economy-case-c-390-18-airbnb-ireland/ oraz https://europeanlawblog.eu/2019/03/12/will-deliveroo-and-uber-be-captured-by-the-proposed-eu-platform-regulation-youd-better-watch-out/
2020-05-19 16:45 : 18:15 – Europejski Nakaz Aresztowana a ochrona praw podstawowych, ref. Oskar Kwiatkowski, opieka mgr Maciej Ferenc –  online
2020-05-26 16:45 : 18:15 ZMIANA NA 23.05.2020 w godz. 11:00 do ok. 14:00 pt. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorca
2020-06-02 16:45 : 18:15 – Uwarunkowania prawne i gospodarcze importu równoległego leków w UE, ref. Karolina Figurska, opieka mgr Michał Dorociak
2020-06-09 16:45 : 18:15 – seminarium podsumowujące – wspólna rozmowa online

Informacja dla studentek i studentów, którzy przebywają na stypendiach zagranicznych – celem uzyskania zaliczenia z seminarium proszę o kontakt mailowy. Zostanie zadane Państwu napisanie glosy lub eseju na uzgodniony temat.