Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium magisterskie IV rok

SEMINARIUM IV ROKU w roku akademickim 2017/2018

View Page każdy wtorek, w godz. 09:45 : 11:15
Collegium Iuridicum IV  sala 07 IPM

Najbliższe seminarium:

2018-12-11 : Dwie matki – dobro dziecka – akty stanu cywilnego w świetle starego i nowego orzecznictwa sądów polskich i prawa UE, ref.  Weronika Stanżewska Michał Podgórski, opieka mgr Maciej Ferenc, doktorant w KPE

– proszę o lekturę orzeczenia: II Sa/Kr 1400/15 (dostępne na: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/431B8D990D )

———————–

DATY I TEMATYKA ZAJĘĆ:

Semestr zimowy:

 1. 2018-10-02 : seminarium organizacyjne – wprowadzenie
 2. 2018-10-09 : temat sprawa portugalskich sędziów oraz wyrok w spr. 216/18 PPU oraz pytania prejudycjalne polskich sądów, w tym SN, ref. prof. Robert Grzeszczak – proszę o lekturę orzeczenia w sprawie portugalskich sędziów (wyrok TS z 27 lutego w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses) ) oraz w spr. Celmer oraz pytań prejudycjalnych polskiego SN, są one odpowiednio na stronach: 1. wyrok w spr. portugalskich sędziów 2. komunikat w spr. 216/18 PPU (Celmer). Zachęcam do lektury ciekawych popularyzatorskich tekstów kolegów z Katedry – dra P. Bogdanowicza i dra M. Taborowskiego, dostępne na stronach: https://archiwumosiatynskiego.pl/wyrok-trybunalu-sprawiedliwosci-w-sprawie-celmer-analiza-w-10-punktach/     oraz      https://oko.press/portugalski-bicz-reformy-pis-trybunal-sprawiedliwosci-ue-uznaje-ze-prawo-oceniac-stan-wymiaru-sprawiedliwosci-panstwach-ue/
 3. 2018-10-16 : seminarium merytoryczne -wyrok TSUE w spr. rumuńskiej Coman – dyskusja z panem Michałem Krajewskim, z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, ref. Michał Podgórski
 4. 2018-10-23 : seminarium z referatem nt. “Prawa reprodukcyjne w świetle prawa UE (jak swobody wspierają dostęp do świadczeń medycznych w krajach gdzie są one zakazane lub za drogie): – turystyka aborcyjna (w ramach tego tematu bardzo ciekawy jest temat tego jak pojawienie się tabletki wczesnoporonnej zmienia cala debatę aborcyjną, jak można wykorzystać prawo UE) – turystyka reprodukcyjna (in vitro), m.in. sprawa o surogacji:http://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/cjeu-c-36312-opinion , dyskusja, gościem seminarium jest dr Atina Krajewska z Uniwersytetu Birmingham oraz pani mgr Aleksandra Frelek – doktorantka w  KPE, ref. Anna Stępień
 5. 2018-10-30 :  “Zakaz dyskryminacji ze względu na religie i światopogląd” – referują Adriana Denys oraz Filip Starzec, opieka meryt. dr Jagna Mucha
 6. 2018-11-06 :Prawa podstawowe w świetle ustawy o grach hazardowych, ref. Agnieszka Warsewicz, opieka pan mgr Piotr Kwasiborski, doktorant w KPE
 7. 2018-11-13 : Faworyzowanie wlanego sklepu w przeglądarce oraz praktyka wiązania produktów – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w spr. Google – Google Shopping oraz Android, ref. Julia Piotrkowicz, opieka pani mgr Aleksandra Frelek, doktorantka w KPE
 8. 2018-11-20 : Ograniczenia ilościowe w obszarze zdrowia publicznego – sprawa Deutsche Parkinson Vereinigung i sprawa Medisanus (sprawa krwi), ref. Rafał Ilnicki, opieka mgr Michał Wiącek, doktorant w KPE
 9. 2018-11-27 : Przyszłość arbitrażu inwestycyjnego –  dyskusja na gruncie wyroku TS w spr. Achmea, ref. Anna Stępień, opieka mgr Magdalena Linke-Koszek, doktorantka w KPE
 10. 2018-12-04 : Naruszenie dóbr osobistych w Internecie i ich ochrona, w świetle prawa UE -ref. Karolina Sobóla oraz  Aleksandra Goławska, opieka mgr Barbara Gubernat
 11. 2018-12-11 : Dwie matki – dobro dziecka – akty stanu cywilnego w świetle starego i nowego orzecznictwa sądów polskich i prawa UE, ref.  Weronika Stanżewska Michał Podgórski, opieka mgr Maciej Ferenc, doktorant w KPE
 12. 2018-12-18  Sem. świąteczne
 13. 2019-01-08: Dyrektywa ECN i model egzekwowania prawa konkurencji przez Prezesa UOKiK, ref. Anna Czuchryta, opieka pan mgr Artur Szmigielski, doktorant w KPE
 14. 2019-01-15 Seminarium nt. Sztucznej inteligencji, ref. Natalia Czyżyk i Karina Didukh, opieka mgr Joanna Mazur, doktorantka w KPE
 15. 2019-01-22 – seminarium podsumowujące I semestr – omówienie pytań prejudycjalnych napisanych przez seminarzystów

Sem. letni

 1. 2019-02-19– Relacje orzecznictwa TSUE i ETPCz – ref. Paweł Zabielski, opieka mgr Sylwia Żyrek
 2. 2019-02-26 – Sprawa C-336/16 – naruszenie przez PL zobowiązań i uznawanie przez polskie sądy pozwów przeciwko Skarbowi Państwa o naruszenie dóbr osobistych (prawo do czystego powietrza), ref. Tomasz Husiatyński, opieka Mateusz Muchel, doktorant w KPE
 3. 2019-03-05 – Mechanizmy ochrony praworządności w państwach członkowskich przez Unię Europejską, ref. Maciej Matraszek, opieka mgr Jędrzej Maśnicki, doktorant w KPE
 4. 2019-03-12 – Sztuczna inteligencja i prawo (temat zostanie doprecyzowany) – ref.  Marcin Boguszewski, opieka mgr Joanna Mazur, doktorantka w KPE
 5. 2019-03-19 Prawo nowych technologi – wybrane aspekty (temat zostanie uściślony problemowo), ref. Adrianna Sołtysiak i Martyna Kruś, opieka mgr Piotr Kwasiborski, doktorant w KPE
 6. 2019-03-26 Prawa osób trans-płciowych w świetle zakazu dyskryminacji w prawie UE – ref. Natalia Woszczyk, opieka mgr Maciej Ferenc, doktorant w KPE
 7. 2019-04-02 Koncepcje tworzenia prawa przez TSUE, ref. Medard Ossowski, opieka mgr Wojciech Lewandowski, doktorant w KPE
 8. 2019-04-09
 9. 2019-04-16
 10. 2019-04-30
 11. 2019-05-07
 12. 2019-05-14
 13. 2019-05-21
 14. 2019-05-28
 15. 2019-06-04

 

archiwum – rok akad. 2017/2018

============= II semestr ==========

=========================

Daty i tematy – I semestr (zimowy) 2017/2018:

 1. 2017-10-03 : Seminarium organizacyjne – ankiety zainteresowań seminarzystów, ustalenie zasad zaliczania seminarium i jego przebiegu.
 2. 2017-10-10O procedurze 258 TFUE na kanwie sprawy C-441/17 R Komisja Europejska p. RP dotyczącej Puszczy Białowieskiejref. Magdalena Michalik, opieka meryt. mgr Sylwia Żyrek, doktorantka w KPE
 3. 2017-10-17 : Uchodźcy –  dyskusja na kanwie sprawy  – WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 6 września 2017 r. Słowacja i Węgry p. Radzie (UE), ECLI:EU:C:2017:631 (decyzja o relokacji uchodźców), ref. Martyna Krzysztofińska, opieka meryt. mgr Joanna Mazur, doktorantka w KPE
 4. 2017-10-24 : Wolność wyznania w prawie UE, rozważania i dyskusja na bazie standardów prawa UE (KPP) i Rady Europy (EKPCz) w tym m.in wyroku TSUE z 14.03.2017 C-157/15, ref. Alicja Filbier, opieka meryt. mgr Magdalena Gniadzik, doktorantka w KPE
 5. 2017-10-31 : Grancie zaufania między państwami – przykład ENA, ref. Zofia Andryskowska, opieka meryt. pan mgr Michał Krajewski, doktorant w Uniwersytet Europejski we Florencji (materialy: Koen Lenaerts, ‘La vie après lavis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust’ (2017) 54 Common Market Law Review, Issue 3, pp. 805840 (w załączeniu jako plik / Wyrok FTK z 2016 roku w sprawie ENA Post na blogu S. Peersa w sprawie ww. wyroku FTK: http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/01/the-german-constitutional-court-and.html
 6. 2017-11-07“Uczciwa konkurencja czy dumping socjalny? Przyszłość pracowników delegowanych.”, ref. Filip Pilarski, opieka meryt. mgr Piotr Kwasiborski, doktorant w KPE
 7. 2017-11-14 Charakter postępowania o zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, ref. Ewa Bugalska, opieka meryt. mgr Mateusz Żuk, doktorant w KPE
 8. 2017-11-21: Zatrudnienie na podstawie platform internetowych w UE – na kanwie sprawy Asociacion Profesional Elite Taxi vs. Uber System Spain C-434/15, ref. Marta Kozak, opieka meryt. mgr Joanna Mazur, doktorantka w KPE
 9. 2017-11-28Odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźników w prawie lotniczym, ref. Katarzyna Fus, opieka meryt. mgr Wojciech Lewandowski, doktorant w KPE
 10. 2017-12-05: Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych w świetle rozporządzenia PE i Rady 2016/679, ref. Adian Żur, opieka mgr Barbara Gubernat, doktorantka w KPE
 11. 2017-12-12“Nie wszystko złoto, co się świeci – problematyka towarów podrabianych na kanwie sprawy Martin Blomqvist vs. Rolex S.A., C-98/13″, ref. Berenika Józefowicz, opieka meryt. mgr Aleksandra Częścik, doktorantka w KPE
 12. 2017-12-19O problemie jakości powietrza w Polsce, ref.Bruno Jasic, opieka meryt. mgr Tomasz Klemt, doktorant w KPE
 13. 2018-01-09: Nadużywanie pozycji dominującej przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, ref. Aleksandra Nycz, opieka meryt. mgr Artur Szmigielski, doktorant w KPE // jest to 9.02.2018 – TERMIN OSTATECZNY ODDANIA NA SEMINARIUM WYDRUKOWANYCH OPINII PRAWNYCH oraz przesłania elektronicznych glos / recenzji od seminarzystów przebywających na studiach poza warszawą (Erasmus etc).
 14. 2018-01-16: Koncepcja wielostronnego sądu inwestycyjnego opartego na modelu z umowy CETA, ref. Piotr Krajewski, opieka meryt. mgr Michał Wiącek, doktorant w KPE
 15. 2018-01-23 : omówienie zasad pisania opinii prawnych – warsztaty

Pomysły na poszukiwania tematy referatów i ew. przyszłe prac mgr