Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium magisterskie IV rok

SEMINARIUM IV ROKU w roku akademickim 2019/2020

wtorek, w godz. 16:45 : 18:15 Collegium Iuridicum IV  sala 114 IPM

Drogie i Drodzy Seminarzyści – oto rozkład zajęć seminaryjnych – pozostałe warsztaty (w BUW):

18 października (pt), 8:30-10,  temat: Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW, IV  (łącznie z V rokiem seminarium), BUW s. 139, (spotykamy się o 8:25 na parterze BUW przed wejściem do Czytelni)

25 października (pt), 8:30-10, temat: Przypisy i bibliografia załącznikowa,  rok IV (łącznie z V rokiem), BUW s. 254, (spotykamy się o 8:25 na parterze BUW przed wejściem do Czytelni)

————

Informacja dla studentek i studentów, którzy przebywają na stypendiach zagranicznych – celem uzyskania zaliczenia z seminarium proszę o kontakt mailowy. Zostanie zadane Państwu napisanie glosy lub eseju na uzgodniony temat.

—————

PLAN SEMINARIUM (daty, tematy)

Semestr letni 2020

2020-02-18: Smog i ochrona powietrza w świetle prawa UE ….., ref. Małgorzata Kowalska, opieka: ….

2020-02-25:  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w prawie UE w świetle możliwości rozwoju „sztucznej inteligencji, ref. Zuzanna Choińska, opieka mgr Joanna Mazur

2020-03-03Dozwolony użytek w prawie Unii Europejskiej – gdzie przebiega granica? (dzieła komediowe, krajobraz, programy komputerowe, etc), ref. Anna Radecka i Paulina Perkowska, opieka mgr Berenika Józefowicz, uczestniczka seminarium prof. Grzeszczaka

2020-03-10 Transgraniczne przekształcenia, łączenia i dzielenia spółek, ref. Anna Latuszek, opieka …..

2020-03-17 Europejski Nakaz Aresztowania a ochrona praw podstawowych, ref. Oskar Kwiatkowski, opieka mgr Maciej Ferenc

2020-03-24  Zakres zasady pierwszeństwa – przed konstytucją? , ref. Kacper Kowalski, opieka ….

2020-03-31 Problematyka błędów medycznych i odpowiedzialności podmiotów medycznych na kanwie orzecznictwa TSUE oraz  orzecznictwa państw członkowskich, ref. Dorota Kasiura, opieka ….

2020-04-07  Problematy erozji trójpodziału władzy w państwach członkowskich i w UE, ref. Borys Tencer, opieka …. 

2020-04-21 Ochrona konsumenta na kanwie prawa energetycznego, ref. Julia Gołąb, opieka mgr Mateusz Muchel

2020-04-28  Odpowiedzialność deliktowa dostawców usług internetowych za treści generowane przez użytkowników w świetle dyrektywy 2001/29?, ref.  Anna Wilkosz, opieka mgr …..View Page

2020-05-05

2020-05-12 – UE vs. GAFA – w jaki sposób Unia kontroluje gigantów cyfrowych (RODO, postępowania antymonopolowe)ref.  Aleksandra Kołodziejczykopieka mgr Wojciech Lewandowski

2020-05-19 – Wpływ orzecznictwa TSUE na działalność platform sharing economy (Uber i Airbnb) na rynku wewnętrznym UEref. Monika Barwicka, opieka mgr Joanna Mazur

2020-05-26 Uwarunkowania prawne i gospodarcze importu równoległego leków na rynku wewnętrznym UE, ref. Karolina Figurska, opieka ….

2020-06-02 –

2020-06-09 – seminarium podsumowujące, w ogrodach BUW


———————–

DATY I TEMATYKA ZAJĘĆ:

Sem. letni 2019:

 1. 2019-02-19 Ochrona konsumenta w postępowaniu cywilnym w świetle orzecznictwa TSUE – ref. Paweł Zabielski, opieka dr Sylwia Żyrek
 2. 2019-02-26 – Sprawa C-336/16 – naruszenie przez PL zobowiązań i uznawanie przez polskie sądy pozwów przeciwko Skarbowi Państwa o naruszenie dóbr osobistych (prawo do czystego powietrza), ref. Tomasz Husiatyński, opieka mgr Mateusz Muchel, doktorant w KPE
 3. 2019-03-05 – Mechanizmy ochrony praworządności w państwach członkowskich przez Unię Europejską, ref. Maciej Matraszek, opieka dr Jędrzej Maśnicki, doktorant w KPE
 4. 2019-03-12 – PRASÓWKA z spraw unijnych (praca seminarzystów w domu nad prasa z tygodnia) – omówienie na sem. (R.G.)
 5. 2019-03-19 Prawo nowych technologi – wybrane aspekty (temat zostanie uściślony problemowo), ref. Adrianna Sołtysiak i Martyna Kruś, opieka mgr Piotr Kwasiborski, doktorant w KPE
 6. 2019-03-26 „Prawa osób transpłciowych w świetle zakazu dyskryminacji prawa UE” – ref. Natalia Woszczyk, opieka mgr Maciej Ferenc, doktorant w KPE
 7. 2019-04-02 – Jednolity rynek cyfrowy UE i dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, ref. Adam Misztal, opieka mgr Joanna Mazur, doktorantka w KPE
 8. 2019-04-09  Koncepcje tworzenia prawa przez TSUE, ref. Medard Ossowski, opieka mgr Wojciech Lewandowski
 9. 2019-04-16 –  Brexit – kontekst historyczny i prawny – scenariusze rozwoju procesu wyjścia W. Brytanii z Unii Europejskiej, ref. Krzysztof Mrozowski, opieka pani mgr Aleksandra Frelek, doktorantka w KPE
 10. 2019-04-30 – dzień wolny od zajęć decyzją pana Dziekana
 11. 2019-05-07 –  Mity i prawo – ref. Mikołaj Kowalczyk, opieka pani mgr Barbara Gubernat, doktorantka w KPE
 12. 2019-05-14 – Odpowiedzialność deliktowa dostawców usług internetowych za treści generowane przez użytkowników w świetle dyrektywy 2001/29, ref. Weronika Stanżewska, opieka mgr Artur Szmigielski, doktorant w KPE i asystent w PAN
 13. 2019-05-21 – Dyskryminacja w świadczeniu usług osób o orientacji homoseksualnej, ref. Hubert Smoliński, opieka mgr Maciej Ferenc, doktorant w KPE
 14. 2019-05-28 – Prawo zamówień publicznych w UE, ref. Tomasz Janiak
 15. 2019-06-04 – seminarium podsumowujące

====================================

Semestr zimowy:

 1. 2018-10-02 : seminarium organizacyjne – wprowadzenie
 2. 2018-10-09 : temat sprawa portugalskich sędziów oraz wyrok w spr. 216/18 PPU oraz pytania prejudycjalne polskich sądów, w tym SN, ref. prof. Robert Grzeszczak – proszę o lekturę orzeczenia w sprawie portugalskich sędziów (wyrok TS z 27 lutego w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses) ) oraz w spr. Celmer oraz pytań prejudycjalnych polskiego SN, są one odpowiednio na stronach: 1. wyrok w spr. portugalskich sędziów 2. komunikat w spr. 216/18 PPU (Celmer).
 3. 2018-10-16 : seminarium merytoryczne -wyrok TSUE w spr. rumuńskiej Coman – dyskusja z panem Michałem Krajewskim, z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, ref. Michał Podgórski
 4. 2018-10-23 : seminarium z referatem nt. “Prawa reprodukcyjne w świetle prawa UE (jak swobody wspierają dostęp do świadczeń medycznych w krajach gdzie są one zakazane lub za drogie): – turystyka aborcyjna (w ramach tego tematu bardzo ciekawy jest temat tego jak pojawienie się tabletki wczesnoporonnej zmienia cala debatę aborcyjną, jak można wykorzystać prawo UE) – turystyka reprodukcyjna (in vitro), m.in. sprawa o surogacji:http://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/cjeu-c-36312-opinion , dyskusja, gościem seminarium jest dr Atina Krajewska z Uniwersytetu Birmingham oraz pani mgr Aleksandra Frelek – doktorantka w  KPE, ref. Anna Stępień
 5. 2018-10-30 :  “Zakaz dyskryminacji ze względu na religie i światopogląd” – referują Adriana Denys oraz Filip Starzec, opieka meryt. dr Jagna Mucha
 6. 2018-11-06 :Prawa podstawowe w świetle ustawy o grach hazardowych, ref. Agnieszka Warsewicz, opieka pan mgr Piotr Kwasiborski, doktorant w KPE
 7. 2018-11-13 : Faworyzowanie wlanego sklepu w przeglądarce oraz praktyka wiązania produktów – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w spr. Google – Google Shopping oraz Android, ref. Julia Piotrkowicz, opieka pani mgr Aleksandra Frelek, doktorantka w KPE
 8. 2018-11-20 : Ograniczenia ilościowe w obszarze zdrowia publicznego – sprawa Deutsche Parkinson Vereinigung i sprawa Medisanus (sprawa krwi), ref. Rafał Ilnicki, opieka mgr Michał Wiącek, doktorant w KPE
 9. 2018-11-27 : Przyszłość arbitrażu inwestycyjnego –  dyskusja na gruncie wyroku TS w spr. Achmea, ref. Anna Stępień, opieka mgr Magdalena Linke-Koszek, doktorantka w KPE
 10. 2018-12-04 : Naruszenie dóbr osobistych w Internecie i ich ochrona, w świetle prawa UE -ref. Karolina Sobóla oraz  Aleksandra Goławska, opieka mgr Barbara Gubernat
 11. 2018-12-11 : Dwie matki – dobro dziecka – akty stanu cywilnego w świetle starego i nowego orzecznictwa sądów polskich i prawa UE, ref.  Weronika Stanżewska Michał Podgórski, opieka mgr Maciej Ferenc, doktorant w KPE
 12. 2018-12-18  Sem. świąteczne
 13. 2019-01-08: Dyrektywa ECN i model egzekwowania prawa konkurencji przez Prezesa UOKiK, ref. Anna Czuchryta, opieka pan mgr Artur Szmigielski, doktorant w KPE
 14. 2019-01-15 Seminarium nt. Sztuczna inteligencja- problemy i wyzwania w  UE, ref. Natalia Czyżyk i Karina Didukh, opieka mgr Joanna Mazur, doktorantka w KPE
 15. 2019-01-22 – seminarium podsumowujące I semestr – omówienie pytań prejudycjalnych napisanych przez seminarzystów

============= II semestr ========== archiwum – rok akad. 2017/2018

=========================

Daty i tematy – I semestr (zimowy) 2017/2018:

 1. 2017-10-03 : Seminarium organizacyjne – ankiety zainteresowań seminarzystów, ustalenie zasad zaliczania seminarium i jego przebiegu.
 2. 2017-10-10O procedurze 258 TFUE na kanwie sprawy C-441/17 R Komisja Europejska p. RP dotyczącej Puszczy Białowieskiejref. Magdalena Michalik, opieka meryt. mgr Sylwia Żyrek, doktorantka w KPE
 3. 2017-10-17 : Uchodźcy –  dyskusja na kanwie sprawy  – WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 6 września 2017 r. Słowacja i Węgry p. Radzie (UE), ECLI:EU:C:2017:631 (decyzja o relokacji uchodźców), ref. Martyna Krzysztofińska, opieka meryt. mgr Joanna Mazur, doktorantka w KPE
 4. 2017-10-24 : Wolność wyznania w prawie UE, rozważania i dyskusja na bazie standardów prawa UE (KPP) i Rady Europy (EKPCz) w tym m.in wyroku TSUE z 14.03.2017 C-157/15, ref. Alicja Filbier, opieka meryt. mgr Magdalena Gniadzik, doktorantka w KPE
 5. 2017-10-31 : Grancie zaufania między państwami – przykład ENA, ref. Zofia Andryskowska, opieka meryt. pan mgr Michał Krajewski, doktorant w Uniwersytet Europejski we Florencji (materialy: Koen Lenaerts, ‘La vie après lavis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust’ (2017) 54 Common Market Law Review, Issue 3, pp. 805840 (w załączeniu jako plik / Wyrok FTK z 2016 roku w sprawie ENA Post na blogu S. Peersa w sprawie ww. wyroku FTK: http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/01/the-german-constitutional-court-and.html
 6. 2017-11-07“Uczciwa konkurencja czy dumping socjalny? Przyszłość pracowników delegowanych.”, ref. Filip Pilarski, opieka meryt. mgr Piotr Kwasiborski, doktorant w KPE
 7. 2017-11-14 Charakter postępowania o zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, ref. Ewa Bugalska, opieka meryt. mgr Mateusz Żuk, doktorant w KPE
 8. 2017-11-21: Zatrudnienie na podstawie platform internetowych w UE – na kanwie sprawy Asociacion Profesional Elite Taxi vs. Uber System Spain C-434/15, ref. Marta Kozak, opieka meryt. mgr Joanna Mazur, doktorantka w KPE
 9. 2017-11-28Odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźników w prawie lotniczym, ref. Katarzyna Fus, opieka meryt. mgr Wojciech Lewandowski, doktorant w KPE
 10. 2017-12-05: Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych w świetle rozporządzenia PE i Rady 2016/679, ref. Adian Żur, opieka mgr Barbara Gubernat, doktorantka w KPE
 11. 2017-12-12“Nie wszystko złoto, co się świeci – problematyka towarów podrabianych na kanwie sprawy Martin Blomqvist vs. Rolex S.A., C-98/13″, ref. Berenika Józefowicz, opieka meryt. mgr Aleksandra Częścik, doktorantka w KPE
 12. 2017-12-19O problemie jakości powietrza w Polsce, ref.Bruno Jasic, opieka meryt. mgr Tomasz Klemt, doktorant w KPE
 13. 2018-01-09: Nadużywanie pozycji dominującej przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, ref. Aleksandra Nycz, opieka meryt. mgr Artur Szmigielski, doktorant w KPE // jest to 9.02.2018 – TERMIN OSTATECZNY ODDANIA NA SEMINARIUM WYDRUKOWANYCH OPINII PRAWNYCH oraz przesłania elektronicznych glos / recenzji od seminarzystów przebywających na studiach poza warszawą (Erasmus etc).
 14. 2018-01-16: Koncepcja wielostronnego sądu inwestycyjnego opartego na modelu z umowy CETA, ref. Piotr Krajewski, opieka meryt. mgr Michał Wiącek, doktorant w KPE
 15. 2018-01-23 : omówienie zasad pisania opinii prawnych – warsztaty

Pomysły na poszukiwania tematy referatów i ew. przyszłe prac mgr