Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium specjalizacyjne – Stosowanie prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym

SEMINARIUM SPECJALIZACYJNE 

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym w roku akademickim 2021/2022

wtorek, w godz. 16:45 : 18:15

UWAGA – w zw z rozwijającą się epidemią COVID-19 w okresie 29.11 do 12.12.2021 zajęcia będą w trybie ZDALNYM.
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/oig-dcki-ade

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:
25.01 – warsztaty z pisania opinii prawnych, rozmowa o aktualnych wydarzeniach dot. prawa UE (prasówka)
—————————————

Plan seminarium

05.10 – seminarium organizacyjne “Unijny mandat sądów krajowych”
12.10 – Dyskusja ogólna – „prasówka” – na tematy problemów w zw z stosowaniem prawa UE w polskim porządku krajowym
19.10 – ref. Rafał Ochmański, Orzecznicza polemika sądów konstytucyjnych PC z TSUE,
26.10 – ref. Anna Kujszczyk, Problematyka ochrony praworządności w UE – aspekty proceduralne, prawne i faktyczne możliwości, wady i zalety, perspektywa przyszłości, opieka pan dr Michał Dorociak (WPiA UW)
02.11 – Dzień wolny – decyzją Dziekana. Dyskusja – konsultacje online
09.11 – ref. Stanisław Gorzeliński – temat: o kompetencjach i działaniach ulta vires – prof. R. Grzeszczak, referat podstawowy: Europejskie Prawo o Klimacie w świetle kompetencji traktatowych UE, opieka pan mgr Mateusz Muchel (WPiA UW)
16.11 – ref. Maciej Kopytowski – temat: Stosowanie ENA w świetle strukturalnego zagrożenia dla praworządności w państwie członkowskim UE”, opieka pan dr Maciej Ferenc (WPiA UG i KNP PAN) /// dodatkowo jest to termin na oddanie pracy domowej (opinii)
23.11 – ref. Adrianna Zaręba – temat: Zapewnienie skuteczności prawa UE poprzez stosowanie przepisów Karty praw podstawowych w relacjach horyzontalnych, opieka pan mgr Wojciech Lewandowski (INP PAN)
30.11 – ref. Dominika Szkółka – Jurysdykcja w sprawach transgranicznego naruszenia dóbr osobistych w sprawach nieoczywistych, opieka mgr Aleksandra Bernatowicz
07.12 – ref. Michalina Starzyńska (ref zdalny z Erasmusa), ref. Zasady i technika stosowania wyroków TSUE w porządku prawnym państw członkowskich, opieka – pan mgr Michał Wiącek (WPiA UW)
14.12 – ref. Adrian Wagstyl – temat: Czy prawo konkurencji UE może rozstrzygnąć spór UEFA vs. Superliga, opieka pan mgr Wojciech Lewandowski (INP PAN)
21.12 – seminarium odpracowane w listopadzie
11.01 – sem. noworoczne – szczegóły via mail USOS’owy
18.01 – ref. Witold Janas– temat: Zasada swobodnego przepływu towarów a import równoległy w świetle wyroku ws. Delfarma II, opieka pan mgr Michał Wiącek (WPiA UW)
25.01 – warsztaty z pisania opinii prawnych, rozmowa o aktualnych wydarzeniach dot. prawa UE (prasówka)

SEM LETNI 2022:

2022-02-22 –ref. Krzysztof Slaski, temat: Wpływ prawa autorskiego na przestrzeń internetową, opieka mgr Berenika Sorokowska (doktoranta w sem. dr u prof. Grzeszczaka)
2022-03-01 – ref. Polska a przyszłość Unii Europejskiej, referuje Adrian Wagstyl, opieka prof. R. Grzeszczak
2022-03-08 – ref. Adrianna Kołacińska, Rynek kryptoaktywów w świetle prawa Unii Europejskiej, opieka pani mgr Aleksandra Bernatowicz (doktorantka w KPE WPiA UW)
2022-03-15 – ref. Adrianna Zaręba, referat (temat roboczy) dot. paszportów fitosanitarnych, zaświadczeń fitosanitarnych, sprowadzania roślin z państw trzecich, związanego z w/w dokumentami obowiązku bycia podmiotem profesjonalnym, opieka mgr Michał Wiącek, doktorant w KPE // ref. Urszula Grębowska – temat: GMO w kontekście bezpieczeństwa żywności, opieka mgr Rafał Kozerski (doktorant w sem. u prof. Grzeszczaka)
2022-03-22 – Dominika Szkółka ref. dot. wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 grudnia 2021 r. w sprawie C-490/20 Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo” i relewantnych wypowiedzi sądów administracyjnych polskich / ref. ref. Anna Kujszczyk
2022-03-29 – …..
2022-04-05 –
2022-04-12 –
2022-04-26 –
2022-05-10 –
2022-05-17 –
2022-05-24 –
2022-05-31 –
2022-06-07 –
2022-06-14 –

——————————–
Zaliczenie seminarium specjalizacyjnego: na podstawie aktywności (35% oceny), obecności (20% oceny) oraz referatu i krótkiej pracy domowej (45% oceny).

PRACA DOMOWA – LEKTURY ZADANE: