Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium specjalizacyjne – Stosowanie prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym

SEMINARIUM SPECJALIZACYJNE 

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym w roku akademickim 2021/2022

wtorek, w godz. 16:45 : 18:15

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:
2022-06-07 – Robot artystą? Tworzenie za pomocą Sztucznej Inteligencji. Perspektywa prawnoautorska, opieka merytoryczna dr Damian Flisak, r.pr., referuje Adrianna Kołacińska
LEKTURA:
1. Film na youtube – to wywiad z panem doktorem Flisakiem – bardzo ciekawy. Trwa ok 60 min., ale można posłuchać podczas różnych czynności, w ten sposób nie będzie to kosztować wiele czasu, zachęcam.
link:
https://www.youtube.com/watch?v=sImgNMfgG1c

Poza tym lektura – 2 teksty:
Jedna jest łatwiejsza, autorstwa hinduskich studentów, a druga to fantastyczna, wyczerpująca publikacja prof. Gervais. Obie po angielsku:
1. A Critical Analysis on Copyright Ownership Over AI Generated Works, Posted: 18 Apr 2022 autorzy: Mutaman Amir BA.LLB (Hons) Student
Pramod Reddy B.A.LL.B(Hons.); Alliance School of Law, Date Written: April 25, 2021, dostęp: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3833913

2. Daniel J. Gervais, The Machine as Author, IOWA LAW REVIEW [Vol. 105:2053]
(załączam na stronie tu jako pdf)
FORMA HYBRYDOWA SEMINARIUM Tuesday, June 7 · 4:30 – 6:30pm
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/wso-vmoj-hfd

FORMA seminarium HYBRYDOWA SEMINARIUM Tuesday, June 7 · 4:30 – 6:30pm
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/wso-vmoj-hfd

———————

Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej zaprasza na seminarium na temat: „UE i Ukraina- fakty i mity”
17 maja 2022 o godz. 16.45
Sala 114 Collegium Iuridicum IV (udział na miejscu lub online)
na którym chcielibyśmy porozmawiać o przyszłości Ukrainy w UE.

Plan seminarium:
Prof. dr hab. Robert Grzeszczak „Co prawnie oznacza członkostwo w UE dla Ukrainy?”
Dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska “Czy umowa stowarzyszeniowa przybliża Ukrainę do członkostwa?”
Dr Jagna Mucha “Ja konsument- co zmieni się gdy w UE zmieni się Ukraina?”
Dyskusja
rejestracja przez formularz:
https://wpia.uw.edu.pl/pl/samodzielne-pracownie/centrum-badan-ustroju-unii-europejskiej/aktualnosci-cuue

—————————————

Plan seminarium:

2022-02-22 –ref. Krzysztof Slaski, temat: Wpływ prawa autorskiego na przestrzeń internetową, opieka mgr Berenika Sorokowska (doktoranta w sem. dr u prof. Grzeszczaka)
2022-03-01 – ref. Polska a przyszłość Unii Europejskiej, referuje Adrian Wagstyl, opieka prof. R. Grzeszczak
2022-03-08 – ref. Adrianna Kołacińska, Rynek kryptoaktywów w świetle prawa Unii Europejskiej, opieka pan mgr Rafał Kozerski (doktorant w sem doktorskim prof. Grzeszczaka)
2022-03-15 – ref. Adrianna Zaręba, referat pt. Zasady sprzedaży produktów fitosanitarnych na terenie Unii Europejskiej a zasady sprowadzania produktów fitosanitarnych z państw trzecich, opieka mgr Michał Wiącek, doktorant w KPE
2022-03-22 – ref. Urszula Grębowska – temat: GMO w kontekście bezpieczeństwa żywności, opieka mgr Aleksandra Kołodziejczyk
2022-03-29 – Prasówka – rozmowa o aktualnych problemach z jakimi spotykają się polskie sądy w zakresie stosowania prawa UE, do opracowania samodzielnego w domu po 1 przykładzie i krótkiej prezentacji podczas zajęć.
2022-04-05 – ref. Dominika Szkółka, temat: Unijny standard wydawania dokumentów dzieciom pochodzącym z tęczowych rodzin a praktyka sądów i organów administracji krajów członkowskich, opieka dr Sylwia Żyrek
2022-04-12 – ref. Anna Kujszczyk, ref. Definicja “bezpiecznego państwa” w regulacjach dublińskich na podstawie spraw z kryzysów migracyjnych”?
2022-04-26 – ref. Urszula Grębowska – temat: Przeformułowywanie pytań sądów krajowych przez TS – powody, skutki, zakres, opieka pan mgr Hubert Bekisz, doktorant w EUI (Florencja)
2022-05-10 – Wpuścić / nie wpuścić? Dyskusja na kanwie wyroku WSA Warszawa IV SA/Wa 2093/12 i relewantnego orzecznictwa TSUE (wyrok w spr. C-202/13 – McCarthy / wyrok w spr. Rahman e.a. (C-83/11) / (C-83/11 I C-673/16 – Coman i in.), prowadzi prof. R. Grzeszczak – dyskutują wszyscy
2022-05-17 – Seminarium „UE i Ukraina- fakty i mity” (referują pracownicy Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej: prof. R. Grzeszczak, prof. M Słok-Wódkowska, dr J. Mucha)
2022-05-24 – Zasada “zanieczyszczający płaci” – podstawa unijnego systemu odpowiedzialności za szkody w środowisku, ref. Stanisław Gorzeliński
2022-05-31 – Seminarium lipskie
2022-06-07 – Robot artystą? Tworzenie za pomocą Sztucznej Inteligencji. Perspektywa prawnoautorska, opieka merytoryczna dr Damian Flisak, r.pr., referuje Adrianna Kołacińska
2022-06-14 – sem. podsumowujące rok

ARCHIWUM
05.10 – seminarium organizacyjne “Unijny mandat sądów krajowych”
12.10 – Dyskusja ogólna – „prasówka” – na tematy problemów w zw z stosowaniem prawa UE w polskim porządku krajowym
19.10 – ref. Rafał Ochmański, Orzecznicza polemika sądów konstytucyjnych PC z TSUE,
26.10 – ref. Anna Kujszczyk, Problematyka ochrony praworządności w UE – aspekty proceduralne, prawne i faktyczne możliwości, wady i zalety, perspektywa przyszłości, opieka pan dr Michał Dorociak (WPiA UW)
02.11 – Dzień wolny – decyzją Dziekana. Dyskusja – konsultacje online
09.11 – ref. Stanisław Gorzeliński – temat: o kompetencjach i działaniach ulta vires – prof. R. Grzeszczak, referat podstawowy: Europejskie Prawo o Klimacie w świetle kompetencji traktatowych UE, opieka pan mgr Mateusz Muchel (WPiA UW)
16.11 – ref. Maciej Kopytowski – temat: Stosowanie ENA w świetle strukturalnego zagrożenia dla praworządności w państwie członkowskim UE”, opieka pan dr Maciej Ferenc (WPiA UG i KNP PAN) /// dodatkowo jest to termin na oddanie pracy domowej (opinii)
23.11 – ref. Adrianna Zaręba – temat: Zapewnienie skuteczności prawa UE poprzez stosowanie przepisów Karty praw podstawowych w relacjach horyzontalnych, opieka pan mgr Wojciech Lewandowski (INP PAN)
30.11 – ref. Dominika Szkółka – Jurysdykcja w sprawach transgranicznego naruszenia dóbr osobistych w sprawach nieoczywistych, opieka mgr Aleksandra Bernatowicz
07.12 – ref. Michalina Starzyńska (ref zdalny z Erasmusa), ref. Zasady i technika stosowania wyroków TSUE w porządku prawnym państw członkowskich, opieka – pan mgr Michał Wiącek (WPiA UW)
14.12 – ref. Adrian Wagstyl – temat: Czy prawo konkurencji UE może rozstrzygnąć spór UEFA vs. Superliga, opieka pan mgr Wojciech Lewandowski (INP PAN)
21.12 – seminarium odpracowane w listopadzie
11.01 – sem. noworoczne – szczegóły via mail USOS’owy
18.01 – ref. Witold Janas– temat: Zasada swobodnego przepływu towarów a import równoległy w świetle wyroku ws. Delfarma II, opieka pan mgr Michał Wiącek (WPiA UW)
25.01 – warsztaty z pisania opinii prawnych, rozmowa o aktualnych wydarzeniach dot. prawa UE (prasówka)

——————————–
Zaliczenie seminarium specjalizacyjnego: na podstawie aktywności (35% oceny), obecności (20% oceny) oraz referatu i krótkiej pracy domowej (45% oceny).

PRACA DOMOWA – LEKTURY ZADANE: