Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Doktoranci i seminarium doktorskie

Strona seminarium doktorskiego prof. ucz. dra hab. Roberta Grzeszczaka

Rok akadem. 2019/2020     mgr Maciej Ferenc – sekretarz seminarium doktorskiego

(kontakt mail: maciej@ferenc.pl )

Najbliższe wydarzenie:

8. 21 lub 22.02.2020, w sali 114 d. IPM, godz .po 14:30 jeżeli 22.02 lub wieczorem o ile 21.02. – seminarium metodologiczne z dr Atiną Krajewską z Uniwersytetu w Birmingham UK, nt. “Moja droga metodologiczna: od doktryny do badań socjologiczno-prawnych?”

9. 27 lutego, godz. 18:30 – (koordynuje pani Aleksandra Bernatowicz),  autoreferat doktorski pani Agnieszki Wojciechowskiej

PLAN – terminy i tematy

1. 11 września 2019, godz. 19:00 w sali 114 w IPM – sprawy organizacyjne na najbliższy rok akademicki

2. 19/20.10 na WPiA UŚ w Katowicach (koordynuje pan Maciej Ferenc)

3. Wykład prof. R. Grzeszczaka dla doktorantów WPiA UW: 16.11.2019r. Aula / BUW 10:00-14:00 – „O błędach w dobrych praktykach w odwoływaniu się do prawa unijnego i międzynarodowego w pracach młodych naukowców”.

4. 25.11. (poniedziałek) , godz. 18:30 w IPM sala 114, autoreferat doktoratu pana Mateusza Żuka

5. 18.12 – sem świąteczne –  wyjście do restauracji , godz. 18:30/19:00

6. 08.01.2020, godz. 10:00 – publiczna obronie rozprawy doktorskiej magistra Mateusza Żuka pt: „Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej”, w sali 114 Collegium Iuridicum IV przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47

7. 13.01.2020 godz. 18:30 sala 114  w IPM,  referat pani Michaliny Szpyrki – autoreferat doktorski

8. 21 lub 22.02.2020, w sali 114 d. IPM, godz ….. – seminarium metodologiczne z dr Atiną Krajewską z Uniwersytetu w Birmingham UK, nt. “Moja droga metodologiczna: od doktryny do badań socjologiczno-prawnych?”

9. 27 lutego, godz. 18:30 – (koordynuje pani Aleksandra Bernatowicz),  autoreferat doktorski pani Agnieszki Wojciechowskiej

9. 09.03.2020 – wykład prof. Grzeszczaka w SDNS UW – metodologie prac dr z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego / unijnego

kolejne daty – od marca 2020, ref. mgr Magdalena Michalik

—————————————————————————

Spotkania seminarium doktorskiego w roku akad. 2018/2019

1. 11.IX.2018 r. – godz. 18:30 w sali 114 IPM, referat pani Aleksandry Chudaś nt. Szyfrowanie homomorficzne jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych , sprawy organizacyjne

2. 16. X.2018 r., godz. 19:45, sala 114 w IPM -dyskutujemy nad pytaniami prejudycjalnymi SN oraz sądów powszechnych, nad nową (?) linią orzeczniczą TS w sprawach ochrony sądów krajowych w zw. z art 19 TUE i art 47 KPP. 

3. 06.11.2018, godz. 20:00, sala 114, referują mgr Sylwia Żyrek (autoreferat rozprawy doktorskiej) oraz mgr Joanna Mazur – koncepcja rozprawy doktorskiej

4. 30.11.2018 – 14:00, sala 209 w Collegium Iuridicum I, obrona publiczna pracy doktorskiej pani mgr Sylwia Żyrek, rec. prof. M. Szpunar i K. Kowalik-Bańczyk

5. 1-2.12.2018 r. – Międzywydziałowe seminarium doktorskie (wyjazdowe) – całej grupy wraz z doktorantami oraz promotorami z WPAiE Uniwersytet Wrocławski 

6. 04.12 godz. 19:45 w sali 114 IPM- Krzysztof Szymański – koncepcja rozprawy doktorskiej

7. 18 grudnia 2018 – seminarium świąteczne – sala 114 IPM, godz. 20:00

8. 16 stycznia 2019, godz. 20:00 – sala 114 w IPM – mgr Jędrzej Maśnicki – prezentacja autoreferatu oraz mgr Agnieszka Wojciechowska – koncepcja rozprawy doktorskiej

9. 20 lutego 2019 – godz. 13:30, publiczna obrona pracy doktorskiej pana mgra Jędrzeja Maśnickiego, godz. 13:00 w sali 209 WPiA UW , Collegium I

10. 28 lutego 2019, godz. 18:30 – mgr Maciej Ferenc i mgr  Jacek Staffell – koncepcja rozprawy doktorskiej, dyskusja

11. 12 marca 2019godz. 19:45, sem dr , ref. mgr Aleksandra Bernatowicz  i mgr Magdalena Linke – Koszek – koncepcja rozprawy doktorskiej, dyskusja

12. 26 marca 2019 roku, godz. 19:45 – ref. mgr Zuzanna Witek (doktorantka z WPAiE UWr.) i mgr Krzysztof Szymański  – koncepcja rozprawy doktorskiej, dyskusja

13. 27 maja 2019, godz. 18:30 w sali konferencyjnej w budynku CIUW (Parter po wejściu po prawej stronie na końcu korytarza) w godz. 18:30 – 20:00, temat:  “Europeizacja prawa prywatnego na przykładzie deliktu naruszenia prawa konkurencji. Refleksje po wyrokach TS w sprawach C-724/17 i C-637/17, wprowadzenie do dyskusji mgr Michał Wiącek

 

———————————————————————

PLAN spotkań rok akad. 2017/2018:

1. 11.10.2017 o godz. 19:45 w IPM, spotkanie organizacyjne z dyskusją w zw z referatem pana Michała Dorociaka – Still a monetary policy measure or already an infringement of the treaties – the ECB before the CJEU

2. 14.10.2017 r. seminarium naukowe, godz. 14:00 mgr Magdalena Gniadzik – autoreferat doktorski, o godz. 15:00 – spotkanie z panią dr Agatą Capik (TS – Luksemburg), Różnorodni w jedności – fragmentacja prawa UE na przykładzie migracji (swobodny przepływ osób i polityka migracyjna)” IPM, sala 114. Orzeczenia poruszane w trakcie seminarium to: 1. C-465/07, Elgafaji  2. C-31/09, Nawras Bolbol 3. Sprawy połączone –C‑57/09, B i C‑101/09, D 4. C-364/11, El Kott 5. C-285/12, Diakité 6.C‑542/13, Mohamend M’Bodj 7. C-573/14, Lounani oraz dodatkowo 1. C-66/08, Kozłowski i 2. C-123/08, Wolzenburg

3. 2017-10.30 godz. 19:00 w sali 114 IPM: spotkanie merytoryczne – Grancie zaufania między państwami – przykład ENAref. pan mgr Michał Krajewski, doktorant, European Univerisity Institute we Florencji. Orzecznictwo na seminarium: Wyrok i opinia rzecznika w sprawie C-270/17 PPU, Tupikas oraz wyrok i opinia rzecznika w sprawie C-271/17 PPU, Zdziaszek. Literatura – Koen Lenaerts, ‘La vie après lavis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust’ (2017) 54 Common Market Law Review, Issue 3, pp. 805840 (w załączeniu jako plik) / Wyrok FTK z 2016 roku w sprawie ENA, zamieszczona pod linkiem notka prasowa wystarczy, chociaż do przeczytania po angielsku jest też cały wyrok: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2016/bvg16-004.html;jsessionid=A1235A9967C58FC4EC86960E0E430AD2.2_cid392 / post na blogu S. Peersa w sprawie ww. wyroku FTK: http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/01/the-german-constitutional-court-and.html

4. 17-19.11.2017 – WPiA Uniwersytet Gdański – międzywydziałowe seminarium wyjazdowe – „Aktualne osiągnięcia, niepowodzenia oraz perspektywy integracji europejskiej” referaty doktorantów Zespołu oraz z WPiA UG (od pani prof. Ewy Bagińskiej i prof. Sylwii Majkowskiej-Szulc).

5. 25.11.2017 r. w godz. 9:45 do 14:15 wykład dla doktorantów WPiA UW pt. Rich points i hotspots w aktualnych wielkich debatach prawnych Polski – analiza wybranych przykładów.

6.  11.12.2017 r. w sali 209 w Collegium Iuridicum I, o godz. 10:00, odbędzie się publiczna obrona doktoratu pani mgr Magdaleny Gniadzik

7. 18.12.2017 – seminarium świąteczne

8. 16.01.2017, godz. 19:00, w sali 114 IPM, ref. mgr Barbara Gubernat, “Niezależność krajowych organów ochrony danych osobowych w świetle prawa UE – prezentacja koncepcji pracy doktorskiej”

9. 19 lutego 2018 – godz. 18:30, ref. Mateusz Muchel, sala 114 IPM

10. 19 marca 2018 – godz. 18:30, 1. ref.: Mateusz Muchel:  Procedura oddziaływania na środowisko inwestycji transgranicznych wielkiej skali w świetle prawa Unii Europejskiej 2. ref. Magdalena Linke-KoszekOchrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej w świetle wygaszania wewnątrzunijnych umów inwestycyjnych (BIT)

11. 16 kwietnia 2018, godz. 18:30 – sala 114 IPM, plan seminarium,  ref. Tomasz Klemt: Ochrona konsumenta usług ubezpieczeniowych w prawie Unii Europejskiej

12. 08 maja 2018, godz. 18:30, ref. Krzysztof Szymański:  Ochrona porządku publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego jako przesłanka ograniczenia swobody przepływu kapitału na gruncie prawa unijnego oraz Aleksandra Frelek: Effet utile prawa Unii Europejskiej w świetle prawa do czystego powietrza

13. 28 maja 2018 – seminarium plenerowe

14. 18 czerwca 2018 – ostatnie sem w tym roku akademickim

=====================================================

Doktorzy – wypromowani pod opieką prof. Roberta Grzeszczaka:

1. dr Hanna Marczewska: Granice i warunki dopuszczalności “złotej akcji” w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim,  09/10/2015
2. dr Anna Kańciak: Ochrona cyberprzestrzeni w świetle prawa Unii Europejskiej, 26/10/2016
3. dr Jagna Mucha: Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej, 22/03/2017
4. dr Magdalena Gniadzik: Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 11/12/2017

=================================================

Instrukcja – przed otwarciem przewodu doktorskiego – do otwarcia przewodu należy przygotować:

1.  wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego (z tematem) // 2. życiorys // 3. kwestionariusz osobowy //4.  odpis dyplomu magisterskiego/ lub kopia poświadczona notarialnie // 5. Opinia promotora (podpisana) // 6.  konspekt pracy/książka /artykuł // 7.  wykaz prac naukowych, wykaz osiągnięć // 8. o ile jest praca to także sama praca