Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Doktoranci i seminarium doktorskie

Strona seminarium doktorskiego prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka – rok akadem. 2019/2020

Sekretarz seminarium doktorskiego pan mgr Berenika Sorokowska (mail: b.jozefowicz@student.uw.edu.pl)
Załaczam tekst (poniżej jako pdf): Rob Van Gestel, Hans-Wolfgang Micklitz, and Miguel Poiares Maduro, “Methodology in the New Legal World”, EUI Working Papers LAW No. 2012/13

 

Najbliższe spotkanie:

Zapraszam na seminarium doktorskie:
09.02.2022 o godz. 19:00 (na miejscu) Szara Willa sala 114, ref. mgr Michał Wiącek: Właściwość Trybunału Sprawiedliwości UE do wykładni “analogicznego uregulowania krajowego”.

ARCHIWUM

– 25 października 2021 roku na godz. 19:00, sala 114 w d. IPM. Forma hybrydowa – na miejscu i zdalnie – przez meets Google, ref. pan Hubert Bekisz, EUI Florencja; ref. na temat:
Przegląd projektu Below the Court’s Radar: How does the Non-Referring Majority of National Courts Approach EU Procedural Harmonisation? A Comparative Study of Asylum Procedures: problem badawczy, stan badań, pytanie badawcze i metody
(poniżej załączam artykuł Anny Wallerman, do lektury).

20 maja 2021, godz. 18:30 – 20:00: prezentacja koncepcji pracy doktorskiej – ref. pani mgr Gabriela Sacha; przedstawienie autoreferatu pracy doktorskiej pana mgra Michała Dorociaka

16 czerwca 2021 – godz. 11:00 – obrona pracy doktorskiej pana mgra Michała Dorociaka – w trybie zdalnym, link po zgłoszeniu woli udziału w obronie

22 czerwca 2021, godz. 18:30 – seminarium dr

22 kwietnia 2021, godz. 18:30 – seminarium doktorskie – referat wprowadzający – dr Michał Krajewski (Uniwersytet w Kopenhadze), temat: ‘Kontrola sądowa i poza-sądowa na poziomie Unii – od pomysłu badawczego do książki’ – czyli terapia grupowa Michała K.’

– autoreferat 25/01: meet.google.com/zfs-nqun-tjx

– seminarium 04/02: meet.google.com/gdf-iopj-reg

04 lutego 2021, godz. 19:00 – ref. Rafał Kozerski

03.02.2021 – godz. 10:00 – publiczna obrona doktorska mgr Joanny Mazur rozprawy doktorskiej „Prawo dostępu do informacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec zakazu dyskryminacji w prawie europejskim”.  Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak, promotorka pomocnicza dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, recenzenci: prof. UJ dr hab. Nina Półtorak, prof. UG dr hab. Grzegorz Wierczyński

25.01.2021 – godz. 18:00 – sem z autoreferatem pani mgr Joanny Mazur, data obrony 3 lutego 2021 „Prawo dostępu do informacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec zakazu dyskryminacji w prawie europejskim”.

18 marca 2021, godz. 18:30  – prezentacje autoreferatów doktorskich pani A. Wojciechowskiej oraz pana M. Ferenca
25 marca 2021 – godz. 10:00 oraz 11:30 – obrony doktorskie – pan mgr Agnieszki Wojciechowskiej oraz 11:30 – pana mgra Macieja Ferenca
22 kwietnia 2021, godz. 18:30 – seminarium doktorskie – referat wprowadzający – dr Michał Krajewski (Uniwersytet w Kopenhadze), temat: ‘Kontrola sądowa i poza-sądowa na poziomie Unii – od pomysłu badawczego do książki’ – czyli terapia grupowa Michała K.’

To będzie ‘book launch’ książki (https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/relative-authority-of-judicial-and-extra-judicial-review-9781509947317/ ), z informacjami na temat długiej drogi Autora – od pomysłu, research proposala, przez rozważanie metod po zmiany jakie musiał wprowadzić już po obronie doktoratu.
Strona z informacjami o dr Michale Krajewskim:
https://jura.ku.dk/icourts/research/imagine/?pure=en/persons/678417
maj 2021 przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej, ref. Gabriela Sacha

Archiwum 2020:

2 grudnia 2020, godz. 19:00 – referat prof. R. Grzeszczak, temat: Wolność zgromadzeń w świetle prawa polskiego i UE, COVID i możliwe rozwiązania prawne

04. 11.2020 , godz. 18:30, referuje pan mgr Marcin Baryń

27/28/29.11.2020 – Seminarium doktorskie – wyjazdowe  w weekend  ODWOŁANE  w zw z pandemią COVID

23 . 06. 2020, godz. 10:00 – publiczna obrona mgr Michaliny Szpyrki, temat rozprawy: Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego, recenzenci – prof. INP PAN dr hab. Monika Szwarc, prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych, online Meet Google aplikacja, szczegóły na: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/przewody-doktorskie

09 . 06.   2020 godz. 18:30 – online meet Google – seminarium metodologiczne – jak pisać artykuły, polemiki, glosy i doktorat i nie wpadać w narrację banalną, opisową czy dziennikarstwo orzecznicze (relacjonowanie). Nasze seminarium będzie wspólną dyskusją na temat struktury argumentu w artykułach i rozprawach. Aby dyskusja się udała – trzeba się do niej przygotować. Dlatego proszę o LEKTURĘ dwóch tekstów:

  1. artykuł:

https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/making-the-implicit-quality-standards-and-performance-expectations-for-traditional-legal-scholarship-explicit/3D5A31B461100E7121B0B698F5A5ED2B

  1. artykuł tu umieszczony jako pdf

Wcześniejsze seminaria online 2020:

23.05.2020 – SEMINARIUM online – platforma meet Google – podsumowujące badania w ramach grantu NCN.

PROGRAM ZAMIESZCZAM JAKO PLIK WORD PONIŻEJ!!!

Kolejne seminarium online – 26 maja 2020 roku, od godz. 18:00, poprzez platformę meet Google, referuje pani Berenika Józefowicz na temat koncepcji pracy doktorskiej. Jedna część seminarium dotyczyć będzie także spraw organizacyjno-administracyjnych. 26.05.2020 otrzymacie Państwo na swoje maile link do spotkania o ok 17:55.

——————————————————————

PLAN – terminy i tematy

1. 11 września 2019, godz. 19:00 w sali 114 w IPM – sprawy organizacyjne na najbliższy rok akademicki

2. 19/20.10 na WPiA UŚ w Katowicach (koordynuje pan Maciej Ferenc)

3. Wykład prof. R. Grzeszczaka dla doktorantów WPiA UW: 16.11.2019r. Aula / BUW 10:00-14:00 – „O błędach w dobrych praktykach w odwoływaniu się do prawa unijnego i międzynarodowego w pracach młodych naukowców”.

4. 25.11. (poniedziałek) , godz. 18:30 w IPM sala 114, autoreferat doktoratu pana Mateusza Żuka

5. 18.12 – sem świąteczne –  wyjście do restauracji , godz. 18:30/19:00

6. 08.01.2020, godz. 10:00 – publiczna obronie rozprawy doktorskiej magistra Mateusza Żuka pt: „Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej”, w sali 114 Collegium Iuridicum IV przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47

7. 13.01.2020 godz. 18:30 sala 114  w IPM,  referat pani Michaliny Szpyrki – autoreferat doktorski

8. 21.02.2020, w sali 114 d. IPM, od godz. 19:00 do 20:30 – seminarium metodologiczne z dr Atiną Krajewską z Uniwersytetu w Birmingham UK, pt. “Moja droga metodologiczna: od doktryny do badań socjologiczno-prawnych?”

9. 27 lutego, godz. 18:30-20:00, sala 114 w szarej willi (Collegium IV) – (koordynuje pani Aleksandra Bernatowicz), autoreferat doktorski pani mgr Agnieszki Wojciechowskiej – ODWOŁANE

10. 09.03.2020 – godz. 9:35 do 13:00, sala A-2, wykład prof. Grzeszczaka w SDNS UW – metodologie prac dr z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego / unijnego – zapraszam

11. 25.03.2020 – Seminarium katedralne – z referatem mgr Joanny Mazur, sala 114 godz. 18:30 – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna.

12. 31.03.2020, w godz. 18:30 – 20:00, sala 114 w Szarej willi (Collegium IV),  mgr Agnieszka Wojciechowska – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna.

13 . 01.04.2020 – seminarium w ALK – łączone z seminarium profesora J. Barcza, po 2 referaty z obu grup seminaryjnych, ref. mgr Michał Wiącek, ref. mgr Berenika Józefowicz – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna.

14. 14.04.2020, godz. 18:30- 20:00, sala 114 w Szarej willi (Collegium IV), ref. mgr Magdalena Michalik – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna.

13. 18.05.2020, godz. 18:30- 20:00, sala 114 w Szarej willi (Collegium IV) 

14.  23.05.2020 – SEMINARIUM podsumowujące badania w ramach grantu NCN – zapraszam zainteresowanych – proszę o informację jednak o przyjściu via e-mail do mnie!

Tytuł: Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami 

Poniżej umieszczam opis głównych celów badawczych. Generalnie : wybraliśmy kilka rynków regulowanych (energetyka, ubezpieczenia i elementy rynku bankowego i finansowego, telekomunikacja i konkurencja) i zbadaliśmy jak ma się do regulacji, tam mocno eksploatowanej do zasady wolności gospodarczej. Badania oparliśmy o analizę dokumentów, aktów prawa ale zwłaszcza o wywiady (pogłębione), które przygotowaliśmy wraz z socjologami. Wywiady przeprowadzali i opracowywali wykonawcy w grancie, tj. 4 doktorantów. Rozmawialiśmy z wysokimi urzędnikami (z min 5-letnim stażem pracy) z KNF, URE, UKE i UKOiK oraz z drugą stroną – biznesem (głównie radcami prawnymi obsługującymi takie podmioty). Wyszły nam b ciekawe wyniki. I o tym chcielibyśmy opowiedzieć i posłuchać uwag i komentarzy.

15. 23 czerwca 2020, godz. 10:00 – publiczna obrona mgr Michaliny Szpyrki, temat rozprawy: Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego, recenzenci – prof. INP PAN dr hab. Monika Szwarc, prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych, online Meet Google aplikacja, szczegóły na: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/przewody-doktorskie

=====================================================

Doktorzy – wypromowani pod opieką prof. Roberta Grzeszczaka:

1. dr Hanna Marczewska: Granice i warunki dopuszczalności “złotej akcji” w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim,  09 października 2015
2. dr Anna Kańciak: Ochrona cyberprzestrzeni w świetle prawa Unii Europejskiej, 26 października 2016
3. dr Jagna Mucha: Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej, 22 marca 2017
4. dr Magdalena Gniadzik: Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 11/12/2017
5. dr Sylwia Żyrek, Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej, 30 listopada 2018
6. dr Jędrzej Maśnicki, Redukcja emisji przemysłowych poprzez stosowanie konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w świetle wymagań prawa Unii Europejskiej, 20 lutego 2019
7. dr Mateusz Żuk, Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej, 8 stycznia 2020
8. Michalina SzpyrkaEuropejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego, 23 czerwca 2020

=================================================

Instrukcja – przed otwarciem przewodu doktorskiego – do otwarcia przewodu należy przygotować:

1.  wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego (z tematem) // 2. życiorys // 3. kwestionariusz osobowy //4.  odpis dyplomu magisterskiego/ lub kopia poświadczona notarialnie // 5. Opinia promotora (podpisana) // 6.  konspekt pracy/książka /artykuł // 7.  wykaz prac naukowych, wykaz osiągnięć // 8. o ile jest praca to także sama praca