Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Doktoranci i seminarium doktorskie

Strona seminarium doktorskiego prof. ucz. dra hab. Roberta Grzeszczaka

Rok akadem. 2019/2020, pan mgr Maciej Ferenc – sekretarz seminarium doktorskiego (mail: maciej@ferenc.pl )

Niebawem podam daty seminarium dr online w trybie telekonferencji

Najbliższe spotkanie:

WTOREK 09 . 06.   2020 godz. 18:30 – online meet Google

Seminarium metodologiczne – jak pisać artykuły, polemiki, glosy i doktorat i nie wpadać w narrację banalną, opisową czy dziennikarstwo orzecznicze (relacjonowanie).

Nasze seminarium będzie wspólną dyskusją na temat struktury argumentu w artykułach i rozprawach. Aby dyskusja się udała – trzeba się do niej przygotować. Dlatego proszę o LEKTURĘ dwóch tekstów:

  1. artykuł:

https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/making-the-implicit-quality-standards-and-performance-expectations-for-traditional-legal-scholarship-explicit/3D5A31B461100E7121B0B698F5A5ED2B

  1. artykuł tu umieszczony jako pdf

 

Wcześniejsze seminaria online 2020:

23.05.2020 – SEMINARIUM online – platforma meet Google – podsumowujące badania w ramach grantu NCN.

PROGRAM ZAMIESZCZAM JAKO PLIK WORD PONIŻEJ!!!

Kolejne seminarium online – 26 maja 2020 roku, od godz. 18:00, poprzez platformę meet Google, referuje pani Berenika Józefowicz na temat koncepcji pracy doktorskiej. Jedna część seminarium dotyczyć będzie także spraw organizacyjno-administracyjnych. 26.05.2020 otrzymacie Państwo na swoje maile link do spotkania o ok 17:55.

——————————————————————

PLAN – terminy i tematy

1. 11 września 2019, godz. 19:00 w sali 114 w IPM – sprawy organizacyjne na najbliższy rok akademicki

2. 19/20.10 na WPiA UŚ w Katowicach (koordynuje pan Maciej Ferenc)

3. Wykład prof. R. Grzeszczaka dla doktorantów WPiA UW: 16.11.2019r. Aula / BUW 10:00-14:00 – „O błędach w dobrych praktykach w odwoływaniu się do prawa unijnego i międzynarodowego w pracach młodych naukowców”.

4. 25.11. (poniedziałek) , godz. 18:30 w IPM sala 114, autoreferat doktoratu pana Mateusza Żuka

5. 18.12 – sem świąteczne –  wyjście do restauracji , godz. 18:30/19:00

6. 08.01.2020, godz. 10:00 – publiczna obronie rozprawy doktorskiej magistra Mateusza Żuka pt: „Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej”, w sali 114 Collegium Iuridicum IV przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47

7. 13.01.2020 godz. 18:30 sala 114  w IPM,  referat pani Michaliny Szpyrki – autoreferat doktorski

8. 21.02.2020, w sali 114 d. IPM, od godz. 19:00 do 20:30 – seminarium metodologiczne z dr Atiną Krajewską z Uniwersytetu w Birmingham UK, pt. “Moja droga metodologiczna: od doktryny do badań socjologiczno-prawnych?”

9. 27 lutego, godz. 18:30-20:00, sala 114 w szarej willi (Collegium IV) – (koordynuje pani Aleksandra Bernatowicz), autoreferat doktorski pani mgr Agnieszki Wojciechowskiej – ODWOŁANE

10. 09.03.2020 – godz. 9:35 do 13:00, sala A-2, wykład prof. Grzeszczaka w SDNS UW – metodologie prac dr z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego / unijnego – zapraszam

11. 25.03.2020 – Seminarium katedralne – z referatem mgr Joanny Mazur, sala 114 godz. 18:30 – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna.

12. 31.03.2020, w godz. 18:30 – 20:00, sala 114 w Szarej willi (Collegium IV),  mgr Agnieszka Wojciechowska – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna.

13 . 01.04.2020 – seminarium w ALK – łączone z seminarium profesora J. Barcza, po 2 referaty z obu grup seminaryjnych, ref. mgr Michał Wiącek, ref. mgr Berenika Józefowicz – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna.

14. 14.04.2020, godz. 18:30- 20:00, sala 114 w Szarej willi (Collegium IV), ref. mgr Magdalena Michalik – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna.

13. 18.05.2020, godz. 18:30- 20:00, sala 114 w Szarej willi (Collegium IV) 

14.  23.05.2020 – SEMINARIUM podsumowujące badania w ramach grantu NCN – zapraszam zainteresowanych – proszę o informację jednak o przyjściu via e-mail do mnie!

Tytuł: Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami 

Poniżej umieszczam opis głównych celów badawczych. Generalnie : wybraliśmy kilka rynków regulowanych (energetyka, ubezpieczenia i elementy rynku bankowego i finansowego, telekomunikacja i konkurencja) i zbadaliśmy jak ma się do regulacji, tam mocno eksploatowanej do zasady wolności gospodarczej. Badania oparliśmy o analizę dokumentów, aktów prawa ale zwłaszcza o wywiady (pogłębione), które przygotowaliśmy wraz z socjologami. Wywiady przeprowadzali i opracowywali wykonawcy w grancie, tj. 4 doktorantów. Rozmawialiśmy z wysokimi urzędnikami (z min 5-letnim stażem pracy) z KNF, URE, UKE i UKOiK oraz z drugą stroną – biznesem (głównie radcami prawnymi obsługującymi takie podmioty). Wyszły nam b ciekawe wyniki. I o tym chcielibyśmy opowiedzieć i posłuchać uwag i komentarzy.

=====================================================

Doktorzy – wypromowani pod opieką prof. Roberta Grzeszczaka:

1. dr Hanna Marczewska: Granice i warunki dopuszczalności “złotej akcji” w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim,  09 października 2015
2. dr Anna Kańciak: Ochrona cyberprzestrzeni w świetle prawa Unii Europejskiej, 26 października 2016
3. dr Jagna Mucha: Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej, 22 marca 2017
4. dr Magdalena Gniadzik: Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 11/12/2017
5. dr Sylwia Żyrek, Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej, 30 listopada 2018
6. dr Jędrzej Maśnicki, Redukcja emisji przemysłowych poprzez stosowanie konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w świetle wymagań prawa Unii Europejskiej, 20 lutego 2019
7. dr Mateusz Żuk, Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej, 8 stycznia 2020

=================================================

Instrukcja – przed otwarciem przewodu doktorskiego – do otwarcia przewodu należy przygotować:

1.  wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego (z tematem) // 2. życiorys // 3. kwestionariusz osobowy //4.  odpis dyplomu magisterskiego/ lub kopia poświadczona notarialnie // 5. Opinia promotora (podpisana) // 6.  konspekt pracy/książka /artykuł // 7.  wykaz prac naukowych, wykaz osiągnięć // 8. o ile jest praca to także sama praca