Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Wykład dla III roku prawa: Prawo materialne Unii Europejskiej, prowadzi prof. R. Grzeszczaki dr hab. P. Bogdanowicz

Prawo rynku wewnętrznego i prawo konkurencji UE:  prowadzący prof. ucz. dr hab Robert Grzeszczak (RG) oraz dr hab. Piotr Bogdanowicz (PB) – każda środa semestru zimowego, 16:45 – 18:15 w Sali A-3

Zamieszczam na stronie także, sukcesywnie, dodatkowe materiały do nauki przedmiotu (pliki na dole strony).

================================

Tematy i daty wykładów w sem. letnim 2019/2020:

1.     2019-10-02 16:45 : 18:15  (RG) Wprowadzenie – etapy, modele i specyfika unijnej integracji gospodarczej, jej historia i teraźniejszość, zagrożenia i wyzwania, podstawowe zasady (zwłaszcza niedyskryminacji, uznawania standardów) integracji gospodarczej
2.     2019-10-09 16:45 : 18:15  (RG) Swoboda przepływu towarów – cz. I: unia celna, zakaz ceł i opłat o skutku równoważnym, zakaz opodatkowania dyskr. i protekcjonistycznego (art 110 TFUE)
3.     2019-10-16 16:45 : 18:15 (RG) Swoboda przepływu towarów – cz. II: art. 34 i 35 TFUE – środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych, art. 36 TFUE – ograniczenia traktatowe swobody przepływu towarów
4.     2019-10-23 16:45 : 18:15 (RG) Swoboda przepływu towarów – cz. III: doktryna wymogów imperatywnych, zasada wzajemnego uznania, (formuła Cassis, formuła Keck), reklama towarów.
5.     2019-10-30 16:45 : 18:15 (PB) Swobodny przepływ pracowników – cz. I
6.     2019-11-06 16:45 : 18:15 (PB) Swoboda przepływu pracowników cz. II – ograniczenia traktatowe oraz wyjątki imperatywne
7.     2019-11-13 16:45 : 18:15  (RG) Dyrektywa 38/2004 i case study
8.     2019-11-20 16:45 : 18:15 (RG) “Turystyka socjalna” obywateli UE – najnowsze orzecznictwo trybunalskie, swoboda przepływu przedsiębiorczości cz. I – swoboda przedsiębiorczości
9.     2019-11-27 16:45 : 18:15 (PB) II cz. swobody przedsiębiorczości (migracja spółek)
10. 2019-12-04 16:45 : 18:15 (PB) Swoboda świadczenia usług (cz. I)
11. 2019-12-11 16:45 : 18:15  (PB) Swoboda świadczenia usług (cz. II)
12. 2019-12-18 16:45 : 18:15  (RG) Swoboda przepływu kapitału (i płatności)
13. 2020-01-08 16:45 : 18:15 (PB) Prawo konkurencji – art 101 TFUE
14. 2020-01-15 16:45 : 18:15  (PB) Prawo konkurencji – art. 101 i 102 TFUE
15. 2020-01-22 16:45 : 18:15 (PB) Wykład podsumowujący