Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Wykład (cz. II) dla III roku prawa: Prawo materialne Unii Europejskiej

Prawo rynku wewnętrznego i prawo konkurencji UE:  prowadzący prof. UW dr hab Robert Grzeszczak (RG) oraz dr Piotr Bogdanowicz (PB)

– każda środa semestru letniego, 16:45 – 18:15 w Sali A2

Zamieszczam dodatkowe materiały do nauki przedmiotu. Zachęcam do śledzenia nowości na 2 platformach dotyczących prawa instytucjonalnego i materialnego UE: http://europeanlawblog.eu/ oraz https://verfassungsblog.de/

– Turystyka socjalna – ciekawe opracowanie zob.:

SHORT-TERM RESIDENCE, SOCIAL BENEFITS AND THE FAMILY; AN ANALYSIS OF CASE C-299/14 (GARCÍA-NIETO AND OTHERS) na: http://europeanlawblog.eu/2016/03/09/short-term-residence-social-benefits-and-the-family-an-analysis-of-case-c-29914-garcia-nieto-and-others/

Pracownicy delegowani , dumping socjalny:

POMFR: VIKING, LAVAL AND THE QUESTION IF ANYBODY CARES

http://europeanlawblog.eu/2015/09/22/pomfr-viking-laval-and-the-question-if-anybody-cares/

================================

Tematy i daty wykładów

 1. 2018-02-21 – RG – Wprowadzenie – etapy, natura i specyfika unijnej integracji gospodarczej, jej historia i teraźniejszość, zagrożenia i wyzwania, zasada równego traktowania (niedyskryminacji) jako podstawa integracji gospodarczej
 2. 2018-02-28– PB – Swoboda przepływu towarów – cz. I: unia celna, zakaz ceł i opłat o skutku równoważnym, zakaz opodatkowania dyskr. i protekcjonistycznego (art 110 TFUE)
 3. 2018-03-07RG – Swoboda przepływu towarów – cz. II: art. 34 i 35 TFUE – środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych, art. 36 TFUE – ograniczenia traktatowe swobody przepływu towarów
 4. 2018-03-14– PB –Swoboda przepływu towarów – cz. III: doktryna wymogów imperatywnych, zasada wzajemnego uznania, (formuła Cassis, formuła Keck), reklama towarów.
 5. 2018-03-21 – RG– Swobodny przepływ pracowników – cz. I 
 6. 2018-03-28 – RGSwoboda przepływu pracowników cz. II – ograniczenia traktatowe oraz wyjątki imperatywne
 7. 2018-04-04 –PB – dyrektywa 38/2004 i case study
 8. 2018-04-11RGTzw. “turystyka socjalna” obywateli UE – najnowsze orzecznictwo trybunalskie, swoboda przepływu przedsiębiorczości cz. I – swoboda przedsiębiorczości
 9. 2018-04-18 –PB –II cz. swobody przedsiębiorczości (migracja spółek)
 10. 2018-04-25 –PB – Swoboda świadczenia usług (cz. I)
 11. 2018-05-09 – PB – Swoboda przepływu kapitału (i płatności)
 12. 2018-05-16 – RG Uznawanie kwalifikacji zawodowych, wykonywanie zawodu prawnika w Unii Europejskiej, case study – w oparciu o toczące się sprawy KE p Polsce
 13. 2018-05-23 RG Prawo konkurencji – art 101 TFUE
 14. 2018-05-30 – RG Prawo konkurencji – art. 101 i 102 TFUE
 15. 2018-06-06 – PB wykład podsumowujący

============================================