Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Wykład (cz. II) dla III roku prawa: Prawo materialne Unii Europejskiej, prowadzi prof. R. Grzeszczaki dr P. Bogdanowicz

Prawo rynku wewnętrznego i prawo konkurencji UE:  prowadzący prof. UW dr hab Robert Grzeszczak (RG) oraz dr Piotr Bogdanowicz (PB) – każda środa semestru letniego, 16:45 – 18:15 w Sali A2

Zamieszczam dodatkowe materiały do nauki przedmiotu. Zachęcam do śledzenia nowości na 2 platformach dotyczących prawa instytucjonalnego i materialnego UE: http://europeanlawblog.eu/ oraz https://verfassungsblog.de/

– załączam kilka artykułów do nauki przedmiotu, jako źródło uzupełniające do podręczników

================================

Tematy i daty wykładów w sem. letnim 2019:

============================================